lördag 12 mars 2016

Larp Women Unite nämns i böcker om lajv.

Varje år hålls en samnordisk konferens som i Sverige heter Knutpunkt. I år anordnas den av finländare och heter därmed Solmukohta. Varje år ger man inför, eller på konferansen ut böcker med artiklar om lajv.

Knutpunktsböckerna heter i år Larp Politics och Larp Realia, se länk.
Folk vi känner igen som skrivit är bland annat:

Josefin Westborg​, Susanne Vejdemo​, Siri Sandquist​ och Sonja Karlsson

Artiklarna som nämner Larp Women Unite är

Karlsson, Sonja. 2016 Larp and Law. I Jukka Särkijärvi, Mika Loponen och Kaisa Kangas (red.). Larp Realia. Ropecon Ry, 125-129

Algayres, Muriel. 2016 Expression of Feminism in Larp. I Jukka Särkijärvi, Mika Loponen och Kaisa Kangas (red.). Larp Politics. Ropecon Ry, 151-157

http://solmukohta.org/index.php/Books/Books