söndag 27 december 2015

Ett möjligt lajv 2016 med kvinnor i centrum

Snart nytt år, och vad vill jag då ge er inför 2016, kära läsare?

Jag skulle hemskt gärna vilja arrangera ett lajv för er 2016, ett kvinnocentrerat lajv.
Vad menar jag med kvinnocentrerat? Jo, att lajvet så som det skrivs ursprungligen kvinnofierar det mesta. Att den information som skrivs, görs det utifrån ett grundantagande att det är en kvinna som kommer att läsa texten.

Ett påpekande, transkvinnor är kvinnor.
Ickebinära är inte kvinnor, men en hel del ickebinära har erfarenhet att bli kvinnofierade. Blir det här lajvet av kommer deltagare inledningsvis bli kvinnofierade, men det går självklart bra att anmäla att man som deltagare inte är bekväm med detta.

Det ska bli en intressant utmaning för mig att se hur annorlunda det är att skriva ett lajv som utgår från feminint könande. Lite av ett äventyr. Jag ser både framför mig både det intellektuella arbete, men även konflikter som kommer att uppstå i mötet med andra. För egen del blir det en övning i att bli bättre på att kommunicera.

Så två grundandtaganden för arrangemanget:

 1. Deltagare förutsätts vara kvinnor tills annat meddelas.
 2. Roller skrivs som kvinnor tills annat beslutas. 


Vad gäller tvåan innebär detta alltså att ickebinära och män är välkomna att spela dessa roller som kvinnor även om det kan bli så att vid ev överanmälan kan män nedprioriteras i anmälan. Obs, det är inte säkert att jag väljer något sådant system i slutändan.

Men, vad ska lajvet handla om då? Alternativhistoriskt fantasy där häxor existerar och har deltagit i första världskriget. På grund av krigsbrott som skedde då avtalade ett stort antal nationer att häxor aldrig mer fick användas i krig och när andra världskriget bryter ut väljer sverige att internera alla kända häxor som uppehåller sig inom sveriges gränser vid krigsutbrottet.

Lajvet utspelar sig på en gård där 25 internerade häxor + personal lever sina liv hösten 1941. Till gården anländer så brittiska diplomater för att försöka fastslå om några brittiska häxor är internerade och i så fall föra dem hem. För deltagarna tänker jag mig mycket vardag i en märklig situation. Tvångsarbete, mat i ransoneringstider, rutiner och relationer över alla möjliga gränser.

Värnpliktiga vakterHäxor innan internering

söndag 22 november 2015

Witchy photoshoot.

I'm the producer and photographer for the following pictures which I share alike with the models. It was freezing temperatures but all the models were very brave and resilient. This is a body positive photo shoot and no after work was made to change the way any of these women looked, only to darken pictures.


Reading the bones and runes.

Feeling the connection of the coven.

The witches seeing the sun of for the long night.

Worshipping Freya.
Worshipping Freya
Seeing the sun off.
The sun has set.

To spite the long winter a flame is started.

Ritualistic fire play.

These witches end the ritual by coming together before they extinguish the flame and accept winter. They call the corners and go back to their business.
.lördag 17 oktober 2015

Ordförslag: Kvinnofierad/Kvinnifierad

Jag gillar inte att definiera grupper jag driver eller sammanhang jag planerar efter vilka som inte är inbjudna eller ingår. Jag föredrar att definera vilka som ska ingå i gruppen eller vilka som ingår i mitt huvudområde.

Jag anser även att om självidentifiering är viktig för självbilder för individen och för att ge kraft till delar av rättighetskamperna i vårt individfokuserade samhälle så finns det tillfällen då jag vill tala om samhällsgrupper.

Termen rasifierad har funnit ett tag, längre i den akademiska världen och kortare i allmänt tal om människor som av sitt samhälle behandlas utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung. Rasifiering tar inte hänsyn till vad individen själv identifierar sig som.

Jag föreslår härmed att jag i alla fall själv ska kunna tala om och skriva om de som blir kvinnifierade/kvinnofierade. En googlesökning på båda stavningarna gav ett begränsat resultat men föreslog i alla fall att ordet kan användas på följande sätt. Det är ett brett begrepp, men inte så brett att det blir meningslöst.

Kvinnofierad är de som av omgivningen inordnas på kvinnans plats i könsmaktsordningen, oavsett om de själva identifierar sig som kvinnor eller som något annan könsidentitet. En transman har oftast erfarenheter av kvinnofiering även om han skulle sluta bli kvinnifierad av omgivningen.

Exempel:

 • Ciskvinnor
 • Transkvinnor
 • Transmän som av omgivningen läses som feminina.
 • Cismän som har ett androgynt uttryck som läses som feminint av omgivningen.
 • Ickebinära som av omgivningen läses som feminina.
 • Transvestiter när de använde ett kvinnligt könsuttryck.
 • Personer som är intergender och läses som kvinnor oavsett deras självidentifikation.

  Jag och Setsuna. Vi blir båda kvinnofierade/kvinnifierade av omgivningen.

torsdag 6 augusti 2015

Att som feminist hantera att en vän blir utpekad som förövare.

Om din vän försöker bortförklara vad hen gjort.
Läste Setsunas blogginlägg om att som före detta offer för våld i nära relationer bli sviken av nära vänner som identifierar sig som feminister. Vi pratade lite mer om ämnet efter att att jag hade fått en idé och hon uppmuntrade mig att skriva det här på bloggen också.

Så tänk dig att du ser dig som feminist. Kvinnors lika rättigheter. Stoppa våldtäkterna. Stoppa våld i nära relationer. Så har du två vänner, var av den ena är en kvinna och en dag får du veta att den ena vännen gjort någon av de sakerna du är mot, mot henne.

Nu kan en identitetskris slå till.

Kanske just för att du är feminist kan det bli svårare för dig att stötta ett offer.

Du ser dig som feminist. Det är viktigt för dig. Du kanske är känd som feminist i vänskapskretsen.
Du anser att feminister inte kan vara vän med, till exempel en man som fysiskt och/eller psykiskt misshandlat en kvinna han haft en nära relation med. Vilket din vän är utpekad som att ha gjort.

Jag tänker att sättet som den feminist som sviker den som säger att den blivit utsatt, har problem med just den här meningen:

"En feminist är inte vän med en kvinnomisshandlare."

Och om de då är en position där de av (olika anledningar, rimliga såväl som orimliga) inte vill bryta eller avbryta sin vänskap med den som är utpekad som förövare, så löser de dilemmat som följande.

"Jag är feminist."
"En feminist är inte vän med en kvinnomisshandlare."
"Altså är inte min vän kvinnomisshandlare, för om han vore det är inte jag en bra feminist."

Detta beror på att de flesta av oss har svårt att stå ut med tanken på att vi skulle vara dåliga eller mediokra på något som vi ändå anser vara viktigt för oss.Jag skulle föreslå att man istället för om antagandet "En feminist är inte vän med en kvinnomisshandlare" till "En feminist kan vara vän med en kvinnomisshandlare." Till detta vill jag göra tillägget: "men en feminist som är vän med en kvinnomisshandlare kommer att anstränga sig för att förändra sin väns beteende, hjälpa vännen identifiera sina riskfaktorer och hitta sätt som vännen kan fungera bättre i relation till kvinnor. En feminist som är vän med en kvinnomisshandlare godkänner aldrig vännens beteende och protesterar och namnger vännens beteende för att förändra detta till det bättre."

För att detta ska gå att genomföra måste vi erkänna för oss själva att vi själva färgats av vår uppväxt i det nuvarande samhället och därmed har komplexa personlighet och själva har gjort mer eller mindre skadliga saker mot andra. Därför måste vi också erkänna att vi kommer att bygga vänskaper även med andra människor som gjort mer eller mindre skadliga saker mot andra.

Det är dock också så, att även om utpekade förövare behöver vänner så bör de vännerna inte utgöras av hens eventuella offer. Då eventuella offer även behöver utrymme och tid för att läka kan det dessutom ta lång tid av förbättrat beteende innan de ens kan ha gemensamma nära vänner. Den som väljer att fortsätta att vara nära vän med en utpekad förövare måste inse att det för det mesta innebär att motparten kommer behöva fjärma sig. Bara du kan veta vem du helst står närmst de närmaste åren (eller resten av livet beroende på brottets natur).

Även förövare behöver vänner, men det kan inte krävas att offret är en av de vännerna. Inte heller offrets vänner kan, förutom i undantagsfall vara vänner med förövaren.

För många är problemet svårlösligt, de känner att de i teorin gärna vill tro på offer. Men i det faktiska genomförandet blir det svårt för de kan ha haft en massa fantasier om vad _minsann_ skulle göra med en utpekad kvinnomisshandlare. Men de vill inte göra det mot sin vän.

Men en riktig vän hjälper sina vänner hantera sina problem, och det är lättare att hjälpa om man erkänner både att man själv och ens vänner har både goda och dåliga sidor och att det finns möjlighet att det som man inte vill ska vara sant, är sant. Så det modiga kan vara just att ha samtalet med sin vän:

"Du, jag tror faktiskt att du utsatte hen för [kränkning]. Men jag är din vän och jag vill gärna hjälpa dig att inte göra så igen."

och till den som säger sig vara utsatt:

"Du, jag tror dig. Jag kommer forsätta vara vän med hen och se om jag kan göra någon skillnad."

PS: Det finns beteenden som bara god terapi kan förändra, men det kan vara mer motiverande att delta i jobbig beteendeförändrande terapi med stöd från vänner.


onsdag 8 juli 2015

Vlog: for the witch larp Coven

So I finally got my act together and signed up for the witch larp Coven. However there aren't many tickets to this larp, and most will be given out by lottery. But some of the roles will instead be cast by the organizers and you had to write a motivation for why you wanted those roles (if you did) and what your plans where. Sign up closed july 7:th, so you probably can't sign up anymore.

But I also came up with the idea to send in an audition tape, not me doing the role, but to showcase some things I could do at the larp. I dabble a bit with the relaxation technique ASMR which is about inducing relaxing tingles in other people by using certain sounds, sights and possibly touch. I you want to see me do some ASMR, I'm including the video.

In other news I'm of work for 4 weeks so we will see how that impacts my creativity. It's my week in cooking but so far there hasn't been a lot of innovation from my side. I did have an interesting talk with my friend Setsuna Ceras about my larp idea Alibi, so maybe that will pan out.


onsdag 10 juni 2015

Origins of my ethics: The X-menI was severely bullied as a child.
But I also read a lot of X-men comics as a child.
And I've identified as a feminist since before I even remember. I cannot remember a time when I was not a feminist. And for most of this time I have shared hobbies and interests with communities which were mostly gendered male, or at least male dominated due to the perceived gender of the leaders.

Due to the severe bullying I was subjected to, I had to find ways to survive mentally and as I've discovered as I've become more mature I have to an extent become used to the fact that there is a lot of people out there who know who I am and doesn't like me. They don't like my personality, they don't like my opinion when expressed and they don't like what I do in my feminist work.
I simply can't take their unliking into account when making decisions.

Part of this is the tale of the rhinoceros child. A saying I read as a young girl:
"The rhinoceros child gets shoved wheter it walks or wheter it stands still. So in the end, the rhinoceros child does whatever it will." ["Noshörningsungen knuffar får, vare sig den går, eller stilla står. Så till slut gör noshörningsungen precis som den vill."]

The other part of this is The X-men. The X-men often featured a tag line formulated along the lines of "Protecting a world that hates and fears them" or that they were mutants protecting a world that hates and fears them. And that kind of stuck with me. The moral of X-men as I saw it was that even if you were an outcast, not because of what you had done, but simply because of who you were, you could still choose to do good for the world. That you were never alone, but that if you just looked around you would find people in the same situation as yourself and you could band together.
But the members of the different mutant groups in the Marvel world also fought each other. Sometimes due to mistakes or tempers running hot, but also because of conflicting ideals. Different ethics, or common ethics but different priorities. So what have I learned?

 • I don't have to subject my ethics to popular opinion.
 • Helping others can help yourself.
 • Helping yourself can help others, people like you and those dependant on you.
 • It's worth helping and protecting even people who hate and fear you.
 • I must recognize the power I have even when I feel I am weak.
 • To keep my goals in mind.
 • It's ok to have feelings.
 • Bad things happen to good, ethical people as well.
 • I can't depend on getting excuses from the people who hurt me, looking for it gives them more power that they deserve.
 • I should do good things because my ethics tell me, not because I want recognition or thanks for it.
 • It's ok to join forces if progress can be made.
 • You don't have to like someone to be able to work together with them.
 • Forget the haters, somebody loves you. (Nah Miley Cyrus taught me that one).
 • When I become visible, a lot more people shows me their love that the people who shows me their hate. (Its true, I got a hell of a lot more fan/love mail than I get threats)


söndag 31 maj 2015

För lajvarrangörer: att täppa igen hålen.

Foto: Sebastian Utbult

Följande inlägg är inte en pik mot arrangörer jag känner, utan inspirerat av mer än en händelse under det senaste lajvåret.

Tänk följande. Du ska arrangera ett lajv och du har personligen en mental lista över individer du inte vill ha på lajvområdet under lajvet eller så arrangerar du för en förening som har en mer officiell lista på varnade eller uteslutna personer. Folk som antingen inte alls får åka på ett av föreningen arrangerade evenemang eller som bara får delta med speciella restriktioner. Det kan handla om en person som inte får dricka alkohol på ett i övrigt alkoholtillåtet evenemang, en person som bara får dela tält med andra av samma kön, en person som måste ha en person med sig under hela lajvet eller en person som inte får röra sig på vissa delar av området eller inte får bära mask eller makeup som förändrar deras utseende.

För att kunna förhindra att en person som inte är välkommen på evenemanget ändå dyker upp eller att en person som bara får delta under restriktioner deltar utan restriktioner så gäller det att ha koll på sina deltagarlistor. Då måste man förstå vem som är vem på en deltagarlista och dessutom se till att samtliga som planerar att komma på lajvet också är med på deltagarlistorna.

Korrekta listor är viktigt av andra skäl, medicinsk beredskap och för räddningstjänst samt av försäkringsskäl. Men nu är min fokus på just när det fattats ett privat eller offentligt beslut att neka eller begränsa någons deltagande.

Två hål jag har upptäckt är det som följer:

 • Personer som byter namn i anmälningsprocessen. Nu menar jag _inte_ trans* som byter namn av det skälet. Jag menar både personer som till vardags går under ett smeknamn vilket alla refererar denna person med som anmäler sig under sitt juridiska namn. Även individer som till vardags använder några av sina juridiska namn men som vet att de har dåligt rykte och anmäler sig till lajv med några andra av sina juridiska namn. Har man uppgifter på en person kan man dubbelkolla deras juridiska namn med birthday.se Med hjälp av den sajten har jag upptäckt två fall av personer som uteslutits ur föreningar som sedan försökt ta sig in med hjälp av två andra juridiska namn, då de har flera.
 • Deltagare som ligger utanför deltagarlistor. Personer som ej anmäler sig i automatiska system och därmed ej kommer med i automatiskt genererade deltagarlistor. Här är det vanligtvis inte meningen! Men som arrangör kan det behövas att man kolla upp om man ha gratisdeltagare i till exempel köksgrupper, logistikgrupper, en kompis kompis, en funktionärs kompis, en person som hjälpt innan lajvet och får gratis lajv som betalning, markägare, markägares släkting osv. Skriv upp de här personerna manuellt, med de flesta uppgifter så att de går att identifiera. Bra att ha både om man tyvärr måste meddela någon att de ej är välkomna, men också bra att kunna identifiera dem om något skulle hända under lajvet. Be gruppledare för b-styrkor och funktionärsgrupper att lämna in kompletta listor på vilka de rekryterat!

torsdag 19 mars 2015

"Får min karaktär chans på din karaktär?" Om sexuella relationer på lajv.

Min vän Johannes och jag. Vi har aldrig lajvar älskare.
Men Johannes såg så chockad ut på bilden att jag ville använda den.


Det händer ibland att jag har utvecklat en karaktär till ett lajv jag ska på och så tänker jag på hur den rollens nära relationer ser ut. Att det skulle vara trevligt om det fanns någon annan roll som skulle spelas på lajvet som betydde något extra för dem. Någon min roll har en relation med. En sexuell relation.

Vilka är fördelarna med att ha en roll som har en närvarande sexpartner på lajvet?


 • Sexualitet är en stor del av många människors identitet och liv, att även ha med det i rollen kan ge en mer komplett person.
 • Att rollens sexpartner/sexpartner är på lajvet kan ge rollen skäl att agera mer.
 • Rollens sexpartner/sexpartners är ytterligare relationer och relationer ger mycket till ens lajv.
 • Förvecklingar kan uppstå när andra roller stör relationen.
 • En positiv sexuell relation kan ge många chanser till positivt spel vilket kan öka kontrasterna på lajvet.
 • En negativ sexuell relation kan ge många chanser till negativt spel vilket kan öka kontrasterna på lajvet.
 • Det ger många chanser för rollen att känna starka känslor, vilket många lajvare tycker om.
 • Triangeldraman kan vara roliga.
 • Ibland går relationen och dess natur stick i stäv med den moral ens roll eller rollens omgivning har och då har man blandat in sig en dramatisk förveckling som kan bli givande.


Så då behöver jag skaffa mig en spelare som skulle vara ok med att spela på en sådan relation. På lajv använder man för det mesta olika representations-tekniker för att markera att ens roller genomför en sexuell handling på lajvet. Eller så går man helt enkelt ur roll och kanske byter några ord om vad de gjort tillsammans under tiden borta från de andra. Jag kan berätta mer om olika tekniker för att simulera sex i något annat inlägg. Då det inte involverar riktigt sex borde det inte vara så pinsamt att fråga någon annan.

Men det verkar det vara ändå.

Jag har pratat med ganska många människor om detta, både ansikte mot ansikte, på telefon och via olika facebookgruppen. Ett problem som då kom ut i ljuset var att flera män som vill "göra rätt" sa att de helst inte frågar kvinnor om deras karaktärer kan ha en relation av sexuell natur. För några män handlar det om att inte vilja bli sedda som så kallade Creeps/creepers och för några att man var rädd att frågan skulle försätta den tillfråga kvinnan i en obekväm situation. Några få sa att det var för att de var blyga eller att man var rädd för att få ett nej.

För egen del spelar också kön in. Jag har inga problem med att fråga kvinnor, både kvinnor jag känner väl och kvinnor jag mest är bekant med men som jag någon gång tänkt att jag skulle vilja lajva mer med. Det brukar dessutom gå väldigt bra när vi väl är på lajvet och spelar på den sexuella relationen också. En person som jag såg som man beskrev samma sak när han närmade sig andra män, att han inte oroade sig så mycket då.

Men det är alltid lite knepigt för mig att fråga män. Det är oftare jag som frågar än som blir tillfrågad. Jag kan bara ha teorier om varför det är så. Det kan ha att göra med att jag ganska framåt och oblyg kring många ämnen andra finner jobbiga att prata om. Men jag tror också att det kan finnas lajvande män som tror att jag skulle bli förolämpad av frågan på grund av att jag är feminist. Det blir jag inte, antagligen skulle jag bli smickrad, så länge som det var helt ok för mig att tacka nej utifrån min egen inställning samt vad jag tänkt kring karaktären jag ska spela. Sen finns det folk jag absolut inte vill ska fråga mig, men de vet vilka de är. Att jag bråkat med någon över till exempel internet behöver inte heller vara ett hinder. Just att spela på positiva relationer till varandra, till exempel att ens roller skulle göra vad som helst för att rädda den andre från fara kan ha en definitivt läkande effekt även på ens verkliga relation.

I samtalen framkom det att man både kan fråga/behöva fråga innan lajvet men att situationen  även kan behöva tas upp under pågående lajv (ganska mycket för att kolla vad det är för typ av relation man egentligen spelar). Flera berättade att det hade varit en stor grej den dagen de insåg att det var helt ok att bryta spelet en kortare eller längre stund och ställa dessa frågor för att ta reda på vad den andre ville. Andra vill helst bara spela förberedda och genomövade sexuella relationer just för att de finner det störande att bryta spel just för att förhandla om samtycke, så om de ej har förberett något så väljer de hellre att avstå eller hålla "relationen" mycket platonisk. För flera personer jag pratade med var det väldigt viktigt att veta vad den andre personen tänkte och kände om det hela, oavsett vem av dem som tillfrågat vem. Man ville inte ha några dolda intentioner. För mig som konsekvensetiker är detta mindre viktigt, jag bryr mig mindre om vad den andre tänker och tycker så länge de mår bra av det och behandlar mig bra ur spel.

Efter att man ställt frågan och fått ett jakande svar talades det om att det kan vara väldigt viktigt att förhandla om gränssättningar. Då kan man prata om det på olika sätt.


 • Börja med vad man själv skulle känna sig bekväm med. "Du får gärna krama mig och smeka min rygg"
 • Börja med att fråga vad den andre skulle känna sig bekväm med. "Är det ok med kyssar med stängd mun?"
 • Börja med att fråga vad den andre inte är ok med. "Finns det något jag absolut inte får göra?"
 • Börja med att berätta vad man själv inte är bekväm med. "Du får inte röra min hals, den är känslig"
Det var även män och kvinnor jag talade med som avstår den här typen av relationer. Varför det då? Det finns flera olika typer av skäl.

 • Som ovan, killar ville inte riskera att bli sedda som ett creep.
 • Det är en jobbig fråga att få nej på.
 • Ointresse, man är inte intresserad av sådana relationer på lajv.
 • Man har en partner utanför lajvet som inte är bekväm med att man spelar sådana relationer och man respekterar det.
 • Både män och kvinnor var rädda att den andre skulle missförstå frågan.
 • Främst kvinnor var rädda för eventuell ryktesspridning om att man skulle ha en äkta sexuell relation eller att man kanske ville ha en sexuell relation.
 • Både kvinnor och män som bara ville fråga motparter som de kände en viss kemi med hade funderingar på om de egentligen var helt ok med att de gjorde urvalet så. De kände att de diskriminerende.
 • Sen kanske man hittills aldrig mött en lajvare man vill spela en sexuell relation med.
Hur som helst, ett spännande ämne som vi kanske återkommer till i framtida inlägg. Jag ser gärna att både män kvinnor och ickebinära funderar på om det här är något som skulle passa dem, samt hur det skulle göra för att i så fall få tag på någon att spela med. Hur de sedan skulle göra för att förhandla om vad som är önskvärt respektive inte önskvärt spel och hur de sedan gör. Men om man nu vill ha den här typen av spel så är det väl värt att öva på att fråga på ett sätt som ändå sätter andra personer i en position att det känns ok både att svara ja och nej. Jag tycker det är synd att flera män som ändå tyckte att det kunde vara givande inte alls vågade fråga. Att fråga på ett respektfullt sätt är inte förtryck.

Men är du äldre kanske du inte ska fråga någon som är mycket yngre, detta gäller speciellt äldre män, då vi lever i ett patriarkat.

måndag 16 mars 2015

Helgseminatiet Arrangera Tryggt har varit.Förra helgen, 7-8 mars arrangerades Arrangera Tryggt i Västerås. Jag fick den stora äran att inledningstala.

Såhär stod det i inbjudan

"Varmt välkommen till ett helgseminarium i samarbete med Sverok, Medeltidsveckan och Studiefrämjandet, om hur vi som arrangerar lajv och medeltidsfestivaler kan maximera deltagarnas trygghet.
Under 2014 har det börjat pratas offentligt om övergrepp och gränsöverskridanden som skett under lång tid i lajv- och medeltidssverige, från sexuella trakasserier till våldtäkter och mordförsök (läs mer här:http://spelkult.se/vittnesmal/). Många arrangörer har reagerat starkt på detta. Man har ofta inte vetat om vad som pågått, och vill nu göra allt man kan för att konkret göra arrangemangen bättre och tryggare. Hur kan vi minska riskfaktorerna? Hur ska vi bemöta den som ber om hjälp? När får vi ingripa om vi misstänker att någon deltagare far illa?
Samtidigt uppstår svåra situationer när människor vågar berätta vad som hänt och ibland även namnge sina förövare: Hur ska jag som arrangör bära mig åt om jag själv eller andra vill porta en deltagare som betett sig illa tidigare? Vad är lämpligt, och var går de lagliga gränserna?"
Varmt välkomna önskar vi i projektgruppen!
Erik Holst
Mimmi Melkersson
Teresa Axner
Jag var bara lite nervös innan jag gick upp. Projektgruppen hade bara bett mig att berätta om facebookgruppen Larp Women Unite och själva nedtecknandet av föreläsningen hade jag gjort på tåget på väg dit. Öppningstalet/föreläsningen fick ett gott mottagande och folk uppskattade vad jag har kommit fram till. Det var även föreläsningar av RFSU och av kvinnojouren TROTS.
Över huvud taget var hela helgen väldigt givande och jag fick flera nya och hoppingivande kontakter. När vi strax innan vi skulle skiljas åt skulle säga vad jag kände sa jag att det kändes skönt att lämna allt mitt arbete mot övergrepp inom min hobby "vidare".

Jag hoppas att det blir en fortsättning på Arrangera Tryggt för att förvalta det arbete som har gjorts och för att bygga ett stabilt fundament att stå på.

måndag 23 februari 2015

Vlog + text: What a difference a day makesSo I'm slowly regaining my energy after that cold had me down. If you look at the video you will se me smile.

In todays Larps News.

I meant to have three Program items at the larp convention Prolog:

 • The Larp Women Unite meet up for the Facebook group Larp Women Unite on friday 19-21:45 in 4:e Teatern
 • ASMR och lajv (ASMR and larp) on Saturday 15:00-16:45
 • ASMR och lajv (ASMR and larp) on Sunday 10:00-11:45
But a friend needed help at their program item on Friday 15:00-16:45 so now I'm substituting during Att jobba sig ur krisen (Working through the crisis) which is a workshop connected to the larp Hinterland. That larp is set during a Swedish apocalypse due to war and plague. Participants play characters who did not get picked, not deemed useful for their country, but somehow they survived in refugee camps and through plague. Now all they have is each other, no matter if they like it or not.

I also got asked if I really did want to be out of game group leader för the so called Salites at  Krigshjärta 7 (War Heart 7). And I said yes and found out what kind of game play we will be responsible for. Krigshjärta is a big boffer campaign I've been involved in for years. Salites are military morale officers and represents Salen (The Hall) which is a part of the government of the totalitarian society of Cordovia.

Also seen on Facebook, the gender reversed larp Sigridsdotter has released their roles.

söndag 22 februari 2015

Vlog: Knudepunkt 2015 - a personal reflection.I vlogged once more because when I'm tired like I am now it's usually easier to get my message across when people can see my face and hear my voice. I went to a session with Jamie Snetsinger at Knudepunkt about Policy making and preventing sexual abuse and found a new friend in Jamie who is a darling. He invited me back alongside others to do another cocreative session about the same subject but where we used a so called case to see how our different worldviews could be implemented in a real world situation. It was enlightening and exhausting.

Since I've become interested in implementing ASMR at larps (and did so during Country Road (Landsväg) last summer) Petter Karlsson introduced me to another aficionado of this relaxing phenomenon and together we had a Playful ASMR workshop on saturday with a group of open minded people who left me feeling like a melted puddle of relaxation.

However there was also the issue I talk about in the video above, and what I had feared would happen at KP did. I had a hard time handling what I can only guess was cultural differences. The organizers I spoke to on sunday were supportive, and I also had friends rush in and take care of me when it became overwhelming.

I haven't been creative since getting home but then yesterday I found this nugget of love by chance. Listening to the song has been powerful. (Warning, extremely soppy and sloppy translation of lyrics below)There lyrics are like this:

You are stuck between two world
people who know you knows your struggle and your ethics
one foot in the industry but your hand hold valiantly
Your imprisoned in a pattern
you don't have the power.

Oh Father, forgive me
your light it gets so clouded
the demons try to get at me
I feel like the gates of heaven locked me out
oh Father, understand me
your light it gets so clouded
the demons try to get at me
I feel like the gates of heaven locked me out

You don't break bread with people you have not starved with.
When the rain falls behind
You know
They didn't come with
The inner child, it is so lost now.
They all see you as their version of the Ghetto Prince
Never been a turncoat cause
you never had a coat to turn
It molded you into that 'tough guy'
Who never backs out
but inside tears are falling!

Oh Father...

No betrayal, no tears, you are greater than that
Soul of a warrior, you find other. When you were small.
Now that you are radiant, you all help build each other up
NO ONE shall beat you down, you've come to stay.
Forget the evil that happen along the ride, but don't forget what got you here
It's not far now!
Lionsheart, that's YOU!

Oh Father, you forgave me!
your light it dispersed the clouds!
And even if the demons try to get at me
I feel the gates of heaven have become unlocked!torsdag 22 januari 2015

Vlog: Rough days - communication breakdown

I've had it rough this week and this impairs my communication skills. Sometimes adding voice and facial expression to my message helps.

fredag 9 januari 2015

Gästbloggat: Aaargh nu är det tjafsigt på Facebook igen!?

av Agnes Hulthén

Här kommer ett gäng frågor jag försöker ställa mig som har hjälpt mig att hantera och se på tjafs lite mer distanserat. Som bonus en liten släng om att ge och ta kritik samt den förhatliga korrigeringsreflexen.

”Disclaimers:

Följande är en salig blandning av anekdotiska bevis samt populärvetenskapliga förenklingar. Källor får du hitta själv eller vänta på tills någon betalar mig för att skriva om saken. Den objektiva sanningen är ändå ovanlig och förvånansvärt oanvändbar just på tjafs.

Kommunikation är nära kopplat till personliga kommunikationsstilar. Med det menas att vad som funkar för en del kan vara kasst för dig. Prova, utvärdera och prova på nytt tills du hittar en stil som passar dig.

Fokusen i texten ligger på Facebook-kommunikation, det går säkert att applicera på en massa andra grejor också utan någon större katastrof men försök fundera på vad som skulle kunna funka bäst i olika sammanhang.

Nä, jag är inte så jävla bra själv heller alltid. Att fucka upp är oundvikligt, hur du hanterar fuck upsen är mera påverkansbart. ”

Vilken lek leker vi?
Innan du kastar dig in huvudstupa i en tråd kan det vara bra att försöka avgöra vad det är för typ av lek som pågår. Är det en debatt eller en undersökande diskussion som pågår eller är det kanske bara lite gött trams? För att förvirra saker ytterligare kan trådar ofta ha alla inslagen, samtidigt. Då kan det vara bra att tydliggöra din egen intention i tråden med exempelvis en så kallad sammanhangsmarkör. ”Nu tänkte jag försöka mig på ett inlägg i debatten…”, ”För att bredda diskussionen så skulle jag vilja höra mer om…”. Det känns ju lite töntigt att sammanhangsmarkera skämt på samma sätt men det är värt att tänka på att just skämt är något av det som är svårast att avkoda. De är i hög grad beroende av kontext och gemensam förståelse. Det kan ju ändå vara värt att riskera att det faller platt eftersom effekten kan vara stor och förlösande. Försök balansera det genom att se till att det ändå är så tydligt som möjligt att något är ett skämt. När vi ändå är på skämttemat. Ifall du inte har menat något som ett skämt och det blev dåligt försök då inte skyla över det med att det var ett skämt. Gör det bara inte för det om något är töntigt.
 
Var är jag?
Det gäller precis som i riktiga världen att det gäller olika regler i olika sammanhang. Någon som håller med dig privat i ett pm kanske inte kan göra det offentligt på grund av exempelvis sin yrkesroll. En gruppsida, professionell sida, personlig vägg - på alla kan vi ha olika roller och olika mycket frihet eller trygghet att uttrycka oss. Du kan tycka att det är hyckleri men det är ändå sådant som vi behöver ta med i beräkningarna. Outa inte någon genom att säga exempelvis vad hen brukar tycka. Respektera att någon vill ta andra samtal med annan röstnivå på sin vägg än i en grupp.

Vad gör jag här?
Vad har du för syfte med att ge dig in i en tråd? Vill du bara hänga med dina polare? Vill du kanske profilera dig? Vill du komma med vad du tycker ett viktigt inpass? Försök formulera ditt syfte innan du börjar skriva så minskar risken för missförstånd. Ditt syfte har bäring på hur du utformat ditt inlägg. Därtill så sägs det både inom psykologiskt förvar och marknadsföring att ska du lyckas behöver det du förmedlar vara på sant. Det är svårt att komma undan med att dölja ditt egentliga syfte under täckmanteln av ett annat. Vi är otroligt lyhörda på den här typen av diskrepanser men kan också övertolka och lägga in sådant som inte var menat i en annans budskap. Återigen kan sammanhangsmarkeringen komma väl till pass. Manipulation är inte heller en speciellt framgångsrik påverkansform. Den effektivaste formen av påverkan är grundad i altruism.

Varför blev alla så arga och varför blev jag så arg?

I text saknar vi många av de förmildrande omständigheterna som ett samtal i verkligheten kan ge. Vi kan inte mildra stötar genom tonlägen, gester och annat kroppspråk. Texten bär med sig en historisk air av det permanenta och seriösa. Den går rakt in och finns ibland kvar för eftervärlden att beskåda. Det är ju lite läskigt men det är ju bara ett verktyg för kommunikation. Låt oss tänka på den som en brödkniv – utmärkt att skära bröd med men dum att peta tänderna med. Så den behöver användas med ett visst mått av förnuft så du inte skadar dig själv eller någon annan.

Vissa ord fungerar som knappar för att öka på eller minska en konflikt. Vissa ord är också markörer för att det finns en konflikt. Skapar du dig medvetenhet om det så kan du trappa upp eller ner en konflikt och du kan undvika att framkalla en i onödan.

Konflikter är för det mesta inte farliga. De driver oss framåt när vi ställer teser och antiteser mot varandra. De får oss att utvecklas och lära känna varandra bättre. Men de kan ta energi och nyanser och detaljer går förlorade i konflikten. Handlar det mer om att vinna än att komma någonstans så har vi tappat konfliktens syfte. Har vi konflikter hela tiden så trubbas vi av och känner inte igen när det är på allvar. Folk slutar lyssna på oss för de orkar inte med oss. Det går inflation i vårt uttryckssätt.

Ord som är konfliktmarkörer har logiskt nog ofta kopplingar till krigsföring men när de orden dyker upp har vi oftast gått en bit på konflikttrappan redan och det kan vara svårt att ”rusta ner”. Googla på konflikttrappa eller konflikteskalation om du vill veta mer. I korthet är dialog lösningsfokuserad och undersökande. Är det det vi vill ha så får vi försöka undvika att trappa upp det till diskussion eller debatt. Diskussionen klargör och förtydligar och kan vara behövliga för att komma fram till något konkret. När vi går vidare till debatt kan det vara dags för att fatta exempelvis ett beslut om vilken problemlösning som ska prioriteras först. För att inte trilla ner i mer ickekonstruktiva steg i konflikttrappan kan det vara bra att tydligt ange vilken fas vi vill hålla oss i och när vi gått vidare till nästa. Det kan underlätta att sätta upp regler då diskussion är lite som bofferstrid och debatt lite som blankvapen och syftet är lite förfelat om det uppstår skarpa skador.

Vill du undvika att i onödan eskalera exempelvis en dialog, diskussion eller debatt undvik att slänga in så kallade värdeladdade ord. Du kan känna igen ett sådant ord på att det bär med sig en liten air av drama och har en positiv eller negativ laddning. Ett vanligt exempel är

Riskerna för att det ska inträffa (negativt)

Utsikterna för att det ska inträffa (neutralt)

Chanserna för att det ska inträffa (positivt)

Att plocka upp på alla de här detaljerna är vi olika bra på. När du blir arg av något i text är det bra att stanna upp och fundera på om din känslomässiga reaktion är rimlig i förhållande till stimuli och eventuell intention av motparten. På vilket sätt har du själv bidragit till det känslomässiga påslaget? Finns det en möjlighet att du missuppfattat morparten? I så fall stanna upp och checka in med den andra. På ett om möjligt icke värdeladdat sätt. ”Menar du så här eller så här?” Innan du går till en lägre nivå på DEFCON-skalan i onödan. 
Att ta och få kritik
Nära kopplat till att bli arg är förmågorna att kunna ta och få kritik. Det är verkligen inte så himla lätt, men om en lyckas få hyfsad kläm på att i alla fall ta kritik okej, så är det en himla viktig aspekt av att lära och utveckla sig. Sedan är det väl najs om allt bra en lärt och utecklat sig inom faktiskt går att förmedla till andra människor utan att de tycker att en är ett rikspucko och slutar lyssna samt bränner ner din brevlåda och rakar din katt.

Till att börja med, lär dig att känna igen och bakbinda din korrigeringsreflex. Det här är något jag själv jobbar hårt på. Jag är en av de där för vilka små faktamissar är som naglar på själens svarta tavlar. För mig finns det mitt sätt och fel sätt. Jag har jobbat på att inse att det innebär att en blir ganska ensam om att göra saker eftersom en inte blir något kul att göra saker ihop med. Det är oproduktivt att och tråkigt att låta korrigeringsreflexen härja. Vinsterna av att lägga ner det tankesättet är däremot enorma. Det finns helt plöstligt 120 sätt att göra vaniljsås på och alla är rätt OK särskilt när det frigör mig till att äta vaniljsås istället. Det handlar både om att välja vad en ger feedback på och sättet en gör det på och faktiskt om den är välkommen eller inte. Korrigeringsreflexen är som en förälder som reflexmässigt trycker till sin tonåring genom att säga saker som: ”Du tänker väl ändå inte ha de där byxorna på dig till skolan” istället för ”Det ska bli kallt idag, jag tänkte ta långkallingar på mig – vad tänkte du ta?”. Till och med ”Snälla rara kan du inte ta långkallingar på dig för jag är rädd för att du ska frysa” är bättre än det förstnämnda. Det där auktoritära inslaget får oss att vilja slå bakut. Den andra sätter på sig en väldigt vuxen vuxenroll och lämnar rollen till det lilla olydiga barnet till oss. Det leder inte till något lärande alls, bara dålig stämning och ett behov att göra tvärtemot på pin kiv, oavsett om den vuxne har rätt eller inte. Kombinerar du korrigeringsreflexen med lite dålig koll på dina privilegier kommer du strax framstå som en dryg besserwisser till översittare som det blir en poäng med att trolla. Skärskåda dina egna motiv med att ge kritik noga. Om du skuldbelägger eller påpekar något som personen inte kan påpeka kan det vara värt att läsa på om härskartekniker så du inte omedvetet trycker till någon eller formulerar något på ett destruktivt sätt.


Hur göra bättre ifrån sig på att ge kritikfronten då?Fråga om lov – fråga om det är ok att ge kritik oavsett om den är positiv, konstruktiv eller negativ. Acceptera ett nej.

Tajming – kritik ska ges i samband med det du vill ge kritik på. Har det gått en tid så är det vatten under bron. Det båtar föga att komma dragandes med en massa mög som personen ändå inte kan göra något åt nu.

Välj ditt forum – ge inte kritik i ett öppet forum. Om du vill att den ska gå fram, så behöver personen i fråga, kunna inte tappa ansiktet. Såvida personen inte säger något urbota korkat eller angriper någon annan eller är på väg att göra något olagligt eller livsfarligt. Då är det ok att köra över men då behöver du i samband med det förklara varför. ”ursäkta att jag gav dig offentlig kritik i tråden utan att fråga om lov men jag valde att prioritera Xs känslor före dina i det här fallet för att…”. Är det någon som du väldigt gärna vill nå fram till och är rädd om relationen till så är det värt att till och med ringas vid. PM är minsta nivå.

Välj ditt omfång - Ber någon dig självmant om kritik så gör upp om nivån och området kritiken ska beröra. Gör likaledes när du frågar om någon vill ha kritik. Ge kritik på sådant som personen kan påverka – som beteenden men inte personlighetsdrag. Ge om möjligt konkreta exempel och håll igen på de värdeladdade orden. Tala utifrån dig själv inte i generella svepande termer. Prata om nästa gång istället för att dröja vid detaljer som varit. Acceptera att ni kan ha helt olika bild av en händelse men att båda kan vara sanna. Ge minst 60% positiv kritik. Återkoppla så att den positiva kritiken verkligen går fram. Acceptera att mottagaren har rätten att inte ta emot kritiken i delar eller sin helhet. Försök att inte ge kritik å andras vägar om möjligt. Ibland kan ju någon behöva föra en svagare parts talan men det kan också innebära att du tar dig tolkningsföreträde och en massa plats om något du kanske inte har full koll på.


Hur tar jag kritik bättre?
Fråga dig om det är kritik? Det kanske inte handlar om dig alls. Adresser någon inte uttryckligen dig så handlar det nog inte om dig. Besluta dig för att släppa saken och släpp sedan för sjutton saken. Var det om dig och det var så himla viktigt så får de väl komma tillbaka och uttrycka sig som folk.

Om någon försöker förklä ett påhopp som kritik behöver du inte lyssna alls. Det kan kännas ohyggligt om någon säger något om en som inte är eller känns sant. Som att en vill skölja bort en massa smuts från sig omedelbart innan någon annan ser en. Vad någon säger om dig, av vilket skäl det än vara månde, säger dock alltid mer om den som säger det än det den sägs om.

Ibland kan även härskartekniker förkläs som förment välment kritik. Läs på och tyck synd om den andre individen som hänger sig åt sådana låga verkanslösa destruktiva påverkanssätt. Ta inte åt dig men fundera på om det är en relation som du vill upprätthålla till den personen.

För all form av kritik, ta inte åt dig om det inte gäller något som du kan påverka. Plocka de delar av budskapet som känns relevanta. Säg tack men nej tack till de delar du tycker inte passar.

Acceptera att den som ger dig kritik kan ha en fundamentalt annan upplevelse av ett förlopp än du. Det är OK, vad som faktiskt hände har förvånansvärt lite relevans på hur någon har upplevt det. Där det blir mer relevant är huruvida du har makt att påverka en liknande fiktiv upplevelse i framtiden. Har du inte den makten så är det troligen den som ger dig kritikens egentliga problem. Det är inte helt ovanligt att vi förlägger sådant som kan vara jobbigt att deala med i händerna på någon annan. Men kan du inte påverka det så kan du inte påverka det.

Öva på självkritik genom att självmant utvärdera olika händelser – stora som små. Applicera samma regler på dig själv som på någon annan – alltså fråga om lov, minst 60% positivt, framåtsiktande med mera.

Om du beslutar att ta kritik från någon se det som en möjlighet att lära dig något. Tacka nej om du inte känner dig i balans eller be personen att anpassa sitt omfång efter din kapacitet. Du kan klara dig alldeles utmärkt i livet genom att enbart utöva självkritik. I vissa sammahang som exempelvis på vissa arbetsplatser krävs det dock att du ska kunna ta kritik. Det kan i viss mån hjälpa att vokalisera sitt problem i den situationen men om det är återkommande jättejobbigt att ta all form av kritik och det känns som att du ska gå sönder varenda gång så kan det vara värt att se om du kan få hjälp med att bygga upp en bättre självkänsla via tex din vårdcentral.

tisdag 6 januari 2015

Mens på lajv: resurspaket för menskopp

Inlägget är skrivet ur deltagarperspektiv. Det kanske kommer inlägg längre fram med tips till arrangörer.

Så, du ska på lajv och du har mens, eller riskerar att få mens under lajvet. Du vet inte riktigt hur arrangörens toalettlösning ser ut eller du vet att det är väldigt grundläggande dass.

Här är några exempel på resurspaket du kan sätta ihop till dig själv, baserade på vad jag tar med mig.

Menskopp, binda i sin förpackning samt en individuellt förpackad våtservett.
Grundläggande akutpaket för mens
Grundläggande akutpaket kan innehålla en binda, en menskopp samt en individuellt förpackad våtservett. Dessa kan bäras på kroppen, i en liten väska märkt med off-symbolen om sådana förmål inte passar i lajvvärlden. Jag köper våtservetterna på apoteket. Bindan är något billigt märke. Bindan är för att skydda om koppen skulle läcka.
Binda, pappersnäsdukar samt två individuellt förpackade våtservetter i en plastpåse. En menskopp i en orange tygpåse.
Större akutpaket för mens

Större akutpaket [förpackat]: Menskopp. I förslutningsbar plastpåse för att skydda mot fukt: ett paket pappersnäsdukar, en eller två bindor, två individuellt förpackade våtservetter. Du kan även ta med en sådan där små svarta plastpåsar som hundägare plockar upp efter sin hund med. Den kan du slänga använda bindor och våtservetter i tills du når en papperskorg om en papperskorg inte finns tillgänglig. Paketet passar i en sidoväska eller ryggsäck som din roll bär med sig.

Resurspaket
Resurspaket: Här har jag tagit med mig desto fler platskrävande saker. Liten flaska handsprit/alcogel för att förhindra att du för in bakterier i vagina. Vattenflaska med rent vatten/kranvatten för att skölja menskoppen alternativt tvätta fingrarna. Detta kan lika gärna vara en flaska som passar lajvvärlden bättre. Ljuskälla, som kan vara ett ljus, en lykta eller en ficklampa. Jag känner folk som rekommenderar pannlampa. Binda om menskoppen läcker. Menskopp. Pappersnäsdukar för att torka av menskoppen, underlivet eller fingrar. Våtservetter för att gnugga bort eventuella blodfläckar. resurspaketet är ofta ganska stort men funderar bra att ha i ditt läger i någon påse markerade med offruna om inte föremålen fungerar i lajvvärlden.

För er som inte använder menskopp fick jag  andra tips. Ett av dem var att det finns tamponger med införningshylsa, vilket är jättebra om man gillar tamponger, bra då man inte för in några smutsiga fingrar i slidan.

Hur gör jag?

Om jag inte har regelbunden tillgång till dasset så använder jag menskoppen i kombination med en ren binda. Under lajvkläderna har jag då helt vanliga bomullstrosor, då det är helt hopplöst att fästa en binda i de flesta fantasylajv-brokor. Jag tömmer alltid koppen på morgonen när jag vaknat och innan jag ska sova. Jag tvättar händerna innan på något vis innan jag plockar ut den. Jag torkar koppen, helst med något annat än toalettpapper då detta gärna luddar. Här är pappersnäsdukar bra. Jag sköljer om jag kan och när jag är klar tvättar jag av händerna så gott jag kan. Sedan tvättar jag händerna ordentligt när möjlighet ges. På kvällarna är det ofta för mörkt för att se bra nog.
Därför går jag in och tömmer koppen om vi passerar ett bättre dass under dagen.

På de flesta lajv använder jag binda. Jag är lite för rädd för att tappa mitt enda mensskydd i dassgropen. Men när det fungerar är menskopp fantastiskt bra.

lördag 3 januari 2015

Safer larps for young larpers - relationships between younger and older larpers

A safe place to rest.

Background information:
This is translation of the same post in Swedish
I have for some time now, and it's hard to pinpoint when I started become one of the people larpers in Sweden turn to when they want to talk about abuse, both sexual and not that they have been subjected to at larps or in larp related setting and relationships. Earlier during 2014 I brougt up the subject in a semi-public arena, a newly started Facebook for female larpers. This conversation soon lead to the article on Spelkult called A tsunami of testimonies

In this particular post my intent is to target a common situation that can be an indication of abuse or at least uneven power distribution. I mean when there is a considerable age gap between larpers. What I'm going to write will apply to many different situations, not just for larps but there is a lot of my readers that like when I relate what I write directly about larp and that makes it easier for them to recognize problem situations and to do something about them. This post is about people that larp and not about the characters they larp and is about what happens to their physical bodies no matter what character they are playing. The post is not about when two mature adults are playing a relationship where the characters have a considerable age gap between them. When I write relationship I mainly mean sexual relationships, both short and long.

This post also heavily relies on my ethic. I am more of an consequentialist and not as much as am ethics of the intent of actions. I care very little about what people where thinking and feeling about what they did. I am also group oriented and think a lot about what is good for groups of people. In this context, what is good for the group is to stop sexual abuse within the group and to attain that goal I am willing to sacrifice the opportunity for young people to have sex, even consensual sex with partners that a many years their senior. (as a sidenote one can add that this is not a personal sacrifice, I am 34 yo myself and not interested in teens, I lose nothing.)

Now, I know many of you prefer if texts about this are kept gender neutral, but this is based on a lot of stories about cases of abuse in the Swedish larp scenes which I got from the source and my audience prefers when I am concrete and stay close to the reality it is based on. I can say that the absolute majority of stories contains a much older man and a younger woman or a non-binary person with a feminine gender expression

If we turn to look at Swedish law the age of consent is 15 years old. But there is another factor that a lot of people don't know about and that is that it also states that if you are in the care of the older person or you have a relationship comparable to that, there is a higher age limit of 18. My ethics also tells me that although we agree not to break the law when it comes to consent this is only a low set bar. We are capable of, and we should, have higher set sexual ethics, high enough that we do not commit sexual abuse and then use excuses for ourselves.

As with a lot of other subjects this comes down to power and influence. A friend of min offered up the ethical guideline that if there is to be a sexual relationship between two people who are uneven in power and influence it is the person with less agency that should be the initiating part. That mean that the older person have to follow the lead of the younger person. But, a lot of people have a hard time to realize they have more agency, room for action than other people. Some people don't care when it comes to sex. Some don't care because they don't recognize undue pressure unless it comes in the form of physical constraint, the older person holding the younger person down. Some don't care because they simply don't care. If they want to do something to someone they will do it and other people will have to deal with the consequences.

Alcohol
Something organizers, volunteers and other larpers can be on the lookout about is how alcohol is handled at the game and at pre and post larp meetings. Alcohol can be present at larps that prohibits it. Alcohol is easily hid at most larps. It is poured into other containers. It is also very easy to hide inebriation in someone younger that 18 (drinking age in Sweden) by claiming they are just larping that their character is drunk. 

Be on the lookout for people that look young and that seem to be inebriated. See if someone you suspect have alcohol are providing someone who is younger than 18 with something to drink. You might call this high minded of me, but so be it. I know that it happens that people who are looking to have sex with a woman many years their junior uses offers them alcohol. Alcohol lowers your defenses and anyone who is not used to alcohol can quickly become more intoxicated than they planned. In addition, a person below drinking age who is given alcohol and accepts often feel they should be grateful. People with access to alcohol have the opportunity to build a influence based on this over people below drinking age who want that access to alcohol. A 30+ year old man giving a 17 year old girl a drink of whiskey or several helpings of wine.

Organizers: Think about what alcohol rules you want at the event. Be careful how you write them, inform participants about them in such a way that as many as possible know what they are saying. If a participant is below drinking age and seem to be intoxicated, bring them in and find out. You might not want to be the one who "tell" on them, but hey if they are below 18 they are kind of your responsibility now. If you have a mentor system in place, please bring in their mentor.

Volunteers: Read and learn the alcohol rules of the event by heart. Help other people know them and follow them. Don't be afraid to talk out of game with someone who seem intoxicated and you worry for them. If they are more sober than they seem in game, this should become obvious out of game.

Larpers: You know your own group best. Discuss before game what attitudes you will have towards alcohol in your camp. Get involved if someone is giving alcohol to a person below drinking age. Tell them out of game that that is not ok, nor tolerated. I know a lot of you drink no matter what the rules of the game states, but at least have some kind of ethics in place about what you think about getting teens drunk. I'm sure you don't want some asshole to take advantage of them.

In game relationships
I belive most subjects can be used in larping. However, a lot of the stories told to me by victims show that even though a lot of larpers have found wonderful relationships with people they played with at larp games abuse is also hidden beneath the alibi of larping. "it's just a game" is a common lie. If you choose to in game portray a relationshop with a larper many years your junior, please examine what the age gap between the two of you out of game look like. Is the younger one younger than 18? Younger than 15? Has the younger person finished High School? Is the younger person living on his or her own? My thoughts are a lot about maturity and the ability to care of yourself. The ability to withdraw from the in game relationship if it starts being uncomfortable. This look at maturity is not something I think should be used to excuse an extremely uneven age distribution. Someone who is 30+ shouldn't play an intimate relationshop with a 17 year old player just because "Oh, she is so mature!". If she is mature enough, she can play a intimate relationship with someone who isn't 30+ out of game. in fact I recommend it. Playing relationships of different kinds helps us mature.

I'm ok. Just larping.
Organizers: Even if you are organizing a larp where you do not provide plot, only setting, I would recommend you ask participants to send you something about what kind of relations their characters will have to other played characters. If you then spot relationships between players that makes you uncomfortable, you could always say you want to talk to them, and make up your own mind about if you will allow it at your game.

Volunteers: Have the courage to talk out of game briefly if you see something between players you feel doesn't look good and you are uncertain it is just role played. Listen to your intuition. Sometimes a quick "Hey I saw what happened back there and I just wanted to ask if you were ok" in the line to the toilets mean the world to a larper stuck in a relationship plot that is starting to feel uncomfortable.

Larpers: You know your own group best. If people in your group prepare or start a relationship with a much younger player, who is also younger than 18, please ask them out of game how it's going and make up your own mind. Listen to your instincts. Reach out to volunteers and organizers if you feel you need their help.

Dependecy

There are many different kinds of dependecy, but these are some that might be relevant to young larpers and newcomers.

 • Being dependent on another larper to be able to get to the larp location and to get back home.
 • Dependency on another larper for a place to sleep before, during and after the game.
 • Another larper knows a secret about you, that they could tell other larpers/the organizer or your legal guardian about that your fear would make you either unwelcome or unable to larp again. (Like, you have a hidden disability, you have committed a minor crime, they have naked photos of you or you broke the rules of the larp you are at. Even possible they had sex with you and they might tell your legal guardian and you can't come to larp again). Alternatively just the fear they will bad mouth you.
 • An older larper is your only way into a certain social group, for example the group you are going to larp with, the in crowd or they are the gate keeper for the kind of role or race you want to play at the larp.
 • An older larper owns most parts of equipment you are going to be using at the larp/use for your most beloved character. if they don't like you, you will have to get that equipment some other way and you can't afford it. You owe them.
Organizers: Arrange for one extra place to sleep during the game or for pre game workshops you organize. This is to be used by a larper who contacts you during game and says their sleeping arrangements didn't work out. Unfortunatly there is some risk involved for any young person, especially girls, who quickly have to find a place to sleep. Also the space can be used by people who got hurt and are waiting for pick up.
Before the game it can be nice to make lists that makes is easier for people to find others to car-share to the game. This makes it possible to have more agency in who you go to the larp with. The Swedish Thule-campain often does this. If possible, offer participants to be picked up volunteers from the local train or bus stop for a fee. Young people rarely have drivers licenses or their own car and are more dependent on public transport.
If there will be a pre game workshop, have workshops where you mingle and get to know other participants, it makes you less dependent on the people you came with.
There is a merit to different ways of communicating with participants before the game. If you have a system where you are in contact with each individual participant this lessens the amount of influence the group leader has over his group.

Volunteers: If you meet a young person who seems to have lost their group and seem a little bit down, please show some empathy and ask them how they are doing. Check up on them if they want to find their way back immediatly or if they rather hang with you for a little while, have a cup of tea and a chat. Do not have sex with them (I can't believe I have to write this.)

Larpers: If someone is "new" to your group, or mostly just hangs around because they are associated with "that guy". Please introduce yourself to the newbie. Facilitate them getting to know the rest of you. The night or hours before you go in game, have a little get to know each other-workshop just in your group.You don't have to like everyone, but you can't you let them be a tag a long who just knows one of you. Certainly if they are very young and "that guy" who brought them has a bit of a creep-vibe. Some of these guys seem to always bring a new person, often a girl and this girl often stops larping after a while. Ask yourself why that is. (It's not always abuse, but sometimes it is. Sometimes it is hidden as a "bad breakup")
Some finishing words.
Be brave enough to intervene. Do you have any other suggestion? Contact me, it's ok this time. You can post it in a facebook larp related group. Sharing is caring. Dare to talk to other larpers around you about these subjects.
Sure, we larpers often want to be open minded, but we don't want other people to come to harm right under our noses either, do we?

torsdag 1 januari 2015

Tryggare lajv för unga deltagare - relationer mellan yngre och äldre lajvare.

This post is translated to English here

Bakgrund:
Under en längre tid, jag har egentligen svårt att säga exakt när det började, har det blivit så att jag är en av de som andra lajvare i sverige kommer till och berättar om sexuella övergrepp de blivit utsatta för i samband med lajv, lajvförberedelser och så vidare. Tidigare under 2014 förde jag upp frågan på dagordningen i en grupp jag var med och startade på Facebook, som är inriktad mot kvinnliga lajvare.

Det ledde i sin tur till artikeln på Spelkult: Ett dån av vittnesmål

En trygg sovplats
I just det här inlägget tänkte jag rikta in mig på en vanlig förekommande situation som kan leda till övergrepp. Stora ålderskillnader. Det jag skriver här gäller i många situationer, inte bara på lajv, men det är många som läser bloggen som tycker om när jag relaterar mer konkret till lajv och att det gör det lättare för dem att få syn på problemen och åtgärda dem. Inlägget berör personerna som sig själva och alltså inte de karaktärer de spelar och det berör vad som händer med deras fysiska kroppar oavsett vilka roller de spelar. Inlägget handlar alltså inte om när två vuxna och mogna personer spelar roller som har en relation där rollerna har en stor ålderskillnad.
Med relationer menar jag är sexuella relationer av både engångsnatur och längre förhållanden.


Det här inlägget bygger dessutom väldigt mycket på min egen etik, som har mer av en konsekvensanalys (konsekvensetik) och bryr sig mindre om vad folk tänkte och kände runt sina egna handlingar (sinnelagsetik). Dessutom är jag ganska gruppcentrerad och funderar på kring vad som är bra för gruppen. Här tänker jag att det som är bra för gruppen är att förhindra sexuella övergrepp inom gruppen och att jag för att uppnå det målet är villig att offra möjligheter för unga personer som vill ha samtyckande sex med många år äldre personer.

Nu vet jag att det finns flera som föredrar att man håller sådana här texter könsneutrala, men då jag  har viss insyn i flertalet fall i lajvsverige och min publik brukar föredra när jag är konkret så kan jag säga att det är en massiv övervikt där en man är den äldre personen och den yngre personen är kvinna eller någon som är ickebinär med ett feminint uttryck.

Jag är ok. Jag lajvar bara.
Om vi nu ser till lagen så är det så i Sverige att vi har en åldergräns för att kunna ge samtycke till sex som går vid 15 år fyllda. Men det finns sak till, som många inte tänker på, nämligen att om personen står under den andra partens fostran eller ett liknande förhållande råder, gäller den högre gränsen 18 år. Min etik säger mig också att även om vi inte ska göra sådant som bryter mot lagstiftningen i dessa frågor så är det en minminivå. Vi kan och bör ställa högre krav på oss själva inom sexualetiken för att inte själva begå övergrepp och sedan bortförklara det.

Som så många andra saker handlar det om makt och om inflytande. En vän föreslog en grundprincip om att ska en sexuell relation uppstå mellan två personer som har olika mycket makt och inflytande så är det alltid personen med minst handlingsutrymme som får vara den drivande. Dock är det många som har svårt att inse att de har mer makt än en annan person i en relation och andra människor bryr sig inte. En del bryr sig inte för de har höga krav ställda på vad som kan anses vara tvång, kanske ser de bara direkt fasthållning som tvång. Andra bryr sig inte för att de rakt ut inte bryr sig. Om de vill göra något, så kommer de att göra det och så får andra hantera konsekvenserna av deras handlande.

Alkohol
Något som arrangör, funktionär eller medlajvare som kan vara värt att hålla utkik efter är hur det går till med alkohol på lajvet. Alkohol kan förekomma även på lajv där det är uttalat förbjudet. Alkohol kan dessutom vara lättare att gömma än i andra sammanhang. Det hälls upp i andra kärl, och det är lätt att hävda att någon under 18 bara spelar alkholberusad.

Håll utkik om det är någon som ser ut att vara under 18 som verkar påverkad av alkohol. Håll även utkik efter om någon som du misstänker har alkohol ger dryck till någon du tror är under 18. Moralisk kan ni tycka att jag är nu, det får ni tycka. Men jag vet att det händer att folk som vill ha sex med någon som är mycket yngre än dem bjuder dem på alkohol. Dels sänker alkoholen ens försvar och den som är ovan att dricka kan snart bli mer påverkad än de har tänkt. Dessutom, en person som är under 18 som blir bjuden på alkohol blir ofta tacksamma. Den som har tillgång till alkohol får en sorts tacksamhetsbaserad makt över den som är under 18 och som inte har egen tillgång.

Arrangörer: Tänk över era alkoholregler. Formulera dem noga, informera om dem på ett sådant sätt att så många som möjligt känner till dem. Plocka med den som är under 18 som misstänks vara berusad. Du kanske vill vara snäll och inte sätta "dit" dem men de är ditt ansvar nu.

Funktionärer: Sätt dig in evenemangets alkoholregler. Underlätta för andra att följa dem. Var inte blyg för att se till att prata off lite med den som är berusad på ett sätt som oroar dig.

Medlajvare: Du känner din egen grupp bäst. Ingrip om någon bjuder folk under 18 på alkohol eller om du misstänker det. Säg till off om något inte känns ok. Disskutera vilka regler ni ska ha i er grupp/i ert läger.

Inlajvrelationer
Jag tror att det mesta går att lajva, det beror på lajvet. Men vissa historier jag har fått mig till livs har visat att även om många lajvare har blivit ihop i underbara relationer för att de träffades på ett lajv första gången så händer det också att övergrepp begås dolda under den tunna slöjan av att det "bara är lajv". Om man välja att spela en relation med en lajvare som är många år yngre än en själv så kan man ta en titt på hur åldrarna hos er spelare ser ut. Är den yngre av er under 18? Under 15? Har den yngre personen gått ut gymnasiet? Lever den självständigt från sina föräldrar. Jag tänker att det handlar mycket om mogenhet och förmåga att själv ta hand om sig, och att ha praktiskt möjlighet att dra sig ur om det känns obehagligt. Den här mogenhetsbedömningen menar jag inte ska göras _nedåt_. 30 åringar bör inte spela intima relationer med 17 åriga spelare för att "hon är så himla mogen". Då kan hon spela den relationen med någon som inte är 30+ off.

Arrangörer: Även på lajv där ni inte står för intrigerna, be gärna deltagarna att skicka in något om hur deras relationer med andra på lajvet ser ut. Om du sedan ser att det här förekommer förberett, kan du ju ta ett samtal med de inblandade lajvarna och skapa din egen uppfattning.

Funktionärer: Våga prata off helt snabbt och litet om du ser något som inte ser ok ut, men som du är osäker om det bara är bra lajvande. Lyssna på din magkänsla. Ibland kan ett snabbt "är du ok" i dasskön öppna en väg ut för någon som sitter fast i en intrig som börjat kännas jobbig på riktigt.

Medlajvare: återigen känner du din grupp bäst. Om någon i gruppen förbereder eller inleder en inlajvrelation med någon där den ena parten är mycket yngre och under 18, kolla gärna av hur de har tänkt och bilda din egen uppfattning.

Beroendeställning
Det finns så många olika beroendeställningar, men här är några som berör yngre lajvare samt även nykomlingar i hobbyn.

 • Beroende av någon annan för att kunna ta sig hem efter lajvet samt annan transport.
 • Beroende av någon annan för att ha någonstans att sova på lajvet eller innan och efter.
 • Någon annan vet en hemlighet om en, som de skulle kunna sprida om man inte gör dem nöjda. Alternativt rädslan för att de ska tala illa om en inför andra lajvare.
 • De är ens enda väg in till en social grupp, till exempel gruppen man blivit lovad att åka med, den coola gruppen lajvare, ett speciellt rollkoncept.
 • De har lånat all sin utrustning från en snäll äldre lajvare och om de måste lämna tillbaka den kan de inte lajva. Det är en tacksamhetskuld. 
Arrangörer: Se gärna till att det finns en säker, torr extra sovplats att användas om det är någon vars ursprungliga sovplats inte fungerade. Gå gärna ut med samåkningslistor, till exempel thulekampanjen gör ofta detta, eller erbjud människor mot en ersättning att hämta och lämna vid kollektivtrafik. Ungdomar är ofta mer beroende av kollektivtrafik. Om ni ska ha workshops innan lajvet, se gärna till att ha punkter där man minglar och lär träffa många andra som ska vara på lajvet. Olika sätt att sköta deltagarkontakt kan också ha påverka hierarkier. Har du som arrangör ett system där arrangemanget har en kontakt med varje deltagare försvinner en del av den makt som en grupporganisatör annars kan sitta på.

Funktionärer: Om du hittar någon ung person som verkar kommit bort från sitt läger, respektive verkar nere och ledsen. Var gärna lite medmänsklig och kolla hur det är fatt. Kolla om de vill tillbaka direkt eller hellre följer med och värmer sig med en kopp te först. Ha inte sex med dem (I can't belive I have to write this).

Medlajvare: Om någon är "ny" i din grupp, eller mest verkar hänga med som bihang till "handendär". Presentera dig. Presentera runt dem. Kör lite "lära känna"-övningar kvällen innan lajvet. Du måste inte gilla alla, men du kan inte heller låta någon som ändå är med i din grupp bara känna bara en person i gruppen. Speciellt inte om de är unga och "handendär" som tagit med dem ger dig dåliga vibbar.Avslutningsvis: Våga lägg er i! Har ni fler förslag? Kontakta mig för all del, eller posta i Vi som Lajvar eller anna grupp. Sprid dem och våga prata om det här.