onsdag 18 september 2013

Mot läxor

Jag är mot obligatoriska läxor i grundskolan. Självklart kan barn som vill eller behöver det få repetera lite extra, och många skolor erbjuder hjälp, vilken idag kallas läxläsningshjälp, efter lektionstid. Men barn har både mycket olika förutsättningar och mycket olika hemsituationer och därför mycket olika möjligheter att göra läxor.
I klassrummet kan lärarna, med sin pedagogiska kompetens, hjälpa eleverna. I hemmet kan läxor leda till stress och onödiga konflikter. Många läxor kräver hjälp av en vuxen och jag anser att om man nu ska ha läxor bör det vara läxor som barnet klarar av på egen hand. Därmed är jag också emot läxhjälp som betalas med RUT-bidrag.

Men med de här orden skulle jag också vilja säga att kunskap är makt och att det är ett privilegium att få gå i en gratis skola. Hjälp gärna de omkring dig att nå mer och bättre kunskap! Hjälp dina och andras barn och därmed också dig själv! Ju mer du vet, desto mer självständig blir du och desto större inflytande har du över ditt liv!
Detta gäller vuxna och barn!

tisdag 10 september 2013

Laktosintoleransens återkomst.

Jag har en längre tid haft stora problem med min mage. Det har varit handikappande och oroande och jag har gått ner i vikt. Främst har besvären plågat mig kvällstid, men även enstaka morgnar.  Besöken på vårdcentralen har varit flera. Tester har gjorts för att utesluta andra orsaker. Resultaten inte riktigt avgörande.  Så nu tar jag probiotika och har gått över till Laktosfri kost. Jag har levt laktosfritt i perioder av mitt liv, efter mitt första barn även mjölkfritt. 
Oavsett vad nya tester visar mår jag bättre och just nu är det som spelar roll.