onsdag 18 september 2013

Mot läxor

Jag är mot obligatoriska läxor i grundskolan. Självklart kan barn som vill eller behöver det få repetera lite extra, och många skolor erbjuder hjälp, vilken idag kallas läxläsningshjälp, efter lektionstid. Men barn har både mycket olika förutsättningar och mycket olika hemsituationer och därför mycket olika möjligheter att göra läxor.
I klassrummet kan lärarna, med sin pedagogiska kompetens, hjälpa eleverna. I hemmet kan läxor leda till stress och onödiga konflikter. Många läxor kräver hjälp av en vuxen och jag anser att om man nu ska ha läxor bör det vara läxor som barnet klarar av på egen hand. Därmed är jag också emot läxhjälp som betalas med RUT-bidrag.

Men med de här orden skulle jag också vilja säga att kunskap är makt och att det är ett privilegium att få gå i en gratis skola. Hjälp gärna de omkring dig att nå mer och bättre kunskap! Hjälp dina och andras barn och därmed också dig själv! Ju mer du vet, desto mer självständig blir du och desto större inflytande har du över ditt liv!
Detta gäller vuxna och barn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar