måndag 11 april 2016

Trygghetsvärd på lajv - vad är det och vad gör dom?

Via Facebook fick jag en förfrågan om att berätta vad en trygghetsvärd på lajv är och vad som ingår i dess arbetsuppgifter.
En trygghetsvärd är en arrangör eller funktionär som är tillsatt för att skydda deltagare på lajvet från sådant de kan bli utsatta av från andra deltagare. Det kan gälla mobbing, trakasserier, sexuella övergrepp och övervåld. Övervåld i kontexten av lajv är ofta att man använt mer våld än vad motståndaren gett samtycke till inom ramarna för lajvet.
Andra namn på trygghetsvärd förekommer, bland annat ombudsman eller deltagarombud, eller deltagarkontakt eller att det finns en sjukvårdare som är mer inriktad på psyk. Dock har postitionen allt mer börjat kallas trygghetsvärd och vill man vara säker på att andra lajvare och lajvarrangörer förstår vad man menar kan det vara bra att ta upp att positionen även är känd som trygghetsvärd.
Här är en liten lista man kan utgå ifrån men man kan ändra runt i den som man vill på sitt eget evenemang.

Tips när du ska ha trygghetsvärdar på ditt evenemang. Listan kan också användas för deltagare som vill ställa frågor till arrangörsgruppen om vad som gäller i trygghetsfrågor på just det här lajvet.
 • Om du har möjlighet, har gärna mer än en trygghetsvärd och gärna av olika kön. Men en trygghetsvärd är bättre än ingen.
 • Trygghetsvärdarna ska ha arrangörernas förtroende.
 • Trygghetsvärdarnas namn och kontaktuppgifter ska läggas upp officiellt online eller i deltagarmail så att alla deltagare vet vilka de är och var de befinner sig under lajvet och att de är officiella. Här kan det vara bra att berätta vad trygghetsvärden gör och inte gör.
 • De ska inte själva vara sådana som är kända för att utnyttja andra, vara manipulativt lagda eller för att ha använt övervåld.
 • De ska vara tillgängliga för samtliga deltagare.
 • Någon av dem ska vara nåbar hela tiden från att deltagare anländer till området tills att alla lämnat det. Ibland kan en trygghetsvärd behöva ta ansvar för att följa upp ett ärende tex genom att maila folk efter lajvet eller berätta om en kränkning som skett på lajvet vid ett senare styrelsemöte om lajvet arrangeras av en förening.
 • De tar främst hand om kriser och "obehagliga situationer och personer" medan sjukvården tar hand om rena olyckor. Ibland behövs både sjukvård och trygghetsvärd.
 • En uppskattad praktisk hjälp är om de kan erbjuda en alternativ sängplats och en alternativ roll vid behov.
 • De ska ha tillgång till en bil för att kunna köra folk till allmänna kommunikationer, detta kan ske i samråd med sjukvård på plats. Det måste inte heller vara trygghetsvärden som kör, men har man mer än en trygghetsvärd är det bra om den som deltagaren tog kontakt med kan följa med.
 • De ska vara redo att tillkalla polis och har arrangörens stöd i detta.
 • Jag anser att de ska ha rätt att avvisa personer från området och ha arrangörens stöd i detta.
 • Jag personligen rekommenderar trygghetsvärdar att göra minnesanteckningar för eget bruk, på ett sådant sätt att de känner att materialet ej kommer att läcka. Minnesanteckningar kan hjälpa till om något behöver följas upp, till exempel av en förenings styrelse eller av polisen.
 • Om trygghetsvärdarna dokumenterar av något annat skäl än i form av minnesanteckningar för personligt bruk är det bra om de har en viss koll på personuppgiftslagen.