onsdag 17 april 2013

En instruktionsfilm för barn och andra lajvare om att bryta en lajvscen.

Min vän Agnes bad mig göra en film, helst om hur en kan använda ordet OFF på ett lajv. Filmen ska förhoppningsvis användas för att förbereda barn och andra deltagare till lajvet Kampen om Kakan, ett lajv av barn, för barn.

Jag är mycket hedrad. Camilla, samt tre andra deltagare från lajvet Draksådd, satte efter mina instruktioner ihop ovanstående film. I den visar Camilla att en lajvare som blir skrämd på riktigt kan ropa OFF och sedan kan spelarna snacka ihop sig om en lösning som fungerar bättre för alla parter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar