onsdag 8 oktober 2014

Om ett sexuellt övergrepp sker på ett lajv.

Samtalen med lajvare fortsätter, både ansikte mot ansikte, i telefon och via internet.

Om ett sexuellt övergrepp sker på ett lajv och du är en av arrangörerna. Vad gör du då?
Många säger att man ska anmäla det till polisen, för sexuella övergrepp är olagliga. Fast alla sexuella övergrepp är inte olagliga. Lag och moral är inte exakt samma sak.
Om ett sexuellt övergrepp sker på ett lajv, och du är arrangör, men kränkningen är inte olaglig enligt en lagtext. Vad gör du då?
Om ett sexuellt övergrepp, som även är ett lagbrott, sker på ett lajv och du är arrangör. Vad gör du då?
Vad gör du om offret/offren inte vill att du ringer polisen?
Vad gör du om offret/offren är under 15 och det därmed definitivt är ett lagbrott, men de tigger och ber att du inte ska ringa polisen.
Vad gör du om offret/offren är över 15 men under 18 och därmed fortfarande har vårdnadshavare?
Om de tigger och ber att deras vårdnadshavare inte ska få veta? För då får de aldrig åka på lajv igen? För att de säger att vårdnadshavaren inte är ett stöd, utan ytterligare ett hot? Vad väger tyngst? Att försöka nå laglig rättvisa eller att lyssna på den/de utsatta/e?

Vad gör du om offren/offret är över 18 och själv bestämmer att den inte vill polisanmäla, men du vet ändå att det som har hänt har hänt och att personen som är utpekad utpekats förr och ses som en "problematisk individ" och kommer försöka fortsätta komma på dina och andras lajv. Men det finns ju ingen dom, det finns inte ens en polisanmälan?

Vad gör du om ett sexuellt övergrepp sker på ett lajv, indicierna är väldigt starka men den utpekade förövaren också är förtvivlad?

Vad gör du om ett sexuellt övergrepp sker på ett lajv, indicierna är väldigt starka men du är också rädd för den som utpekas som förövaren. Vad gör du om inte din rädsla heller är ogrundad utan du vet att personen har tillräckligt socialt kapital att inte bara ta sig igenom det här i stort sett med orört rykte men har också möjlighet att helt förstöra ditt rykte, lajvets rykte, allt som ni har jobbat för?

Åh hopplösheten, åh svårigheten. Den enda vägen är igenom det svåra. Ibland är det du som är den trygga, ibland är det du som är den som vet bäst, som behöver göra någonting. Vi kan hålla varandras händer när det blir läskigt.


http://tryggamoten.se/

Tack till Agnes Hultén för tipset om trygga möten, Karolina Greek för de svåra frågorna och Maria Rodén för arrangörsinsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar