onsdag 12 februari 2014

Egen inkomst hjälper jämställdhet


Säga vad man vill om arbete och pengaekonomin. Men vi lever i en pengaekonomi, och att ha pengar så att en klarar sig på egen hand är i mångt och mycket nyckeln till självständighet. För att jag, som kvinna, inte ska bli beroende av den man jag lever med, utan kunna lämna honom om jag har behov av det, behöver jag de praktiska förutsättningarna för att kunna göra detta. Därmed arbetar jag 100% och min manlige partner arbetar 80%

Har jag de praktiska förutsättningarna att lämna min partner har jag också de praktiska möjligheterna att frivilligt välja att stanna med min partner. För mig är det min privata feminism att arbeta och tjäna pengar i mitt eget namn. Samtidigt förstår jag att det kan vara en överlevnadsstrategi att tillåta sig att förlita sig på en eller flera livspartners för att få livet att fungera bättre. Tillsammans med min livspartner har jag större inkomster, och möjlighet att dela levnadskostnader. Men jag vill ha möjlighet att ha en grundnivå för mig och mina barn även om något skulle hända med min relation, eller hända med min partner. Grundnivån för mig är hyresrätt, helst med ett rum var, råd med barnomsorg, kollektivtrafik, bredband, telefon, tv-avgift, fackavgift, lite fritidsintressen, kläder samt näringsriktig mat. Samt en buffert till läkarbesök och mediciner.

Att jag arbetar heltid, med en lön som är lägre än min partners heltidslön (han jobbar för stunden 80%) påverkar också min pension positivt. Min partner har många år av heltidsarbete redan inräknade i pensionssystemet, något som inte jag har.

Jag kan jobba heltid för att feminismen har gett oss en föräldraförsäkring samt kämpat för att även män kan vara hemma och ta hand om sina barn. För att feminism kämpade för en utbyggd barnomsorg som kostar oss blotta 1600 kr i månaden och finns inom rimligt avstånd och som har öppet under de tider vi båda är på våra lönearbeten. Arbetarrörelsen fick fram Lagen om Anställningsskydd så att jag har en fast anställning och feminism ordnade både så att jag fick rätt till heltid (en kvinnofråga, då främst kvinnor arbetar deltid) och inte kunde sägas upp i samband med graviditet, förlossning eller föräldraledighet.

Så att arbeta heltid ger mig inte bara en bättre ekonomi i nutiden, utan även i framtiden. Något som kommer att påverka inte bara mig utan hela min familjs ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar