måndag 22 oktober 2012

Lajvarna får barn

Min äldsta dotter ligger på en fårfäll, med en sjal över sig.
Jag känner idag flertalet lajvare som nått den ålder då det är vanligt att folk får barn. Jag är lajvare. Jag har fått barn.
Funderar idag på andra lajvares förväntningar på både oss som lajvande föräldrar och på våra barn. Det finns många olika sorters lajv. Det finns korta, lokala lajv om jag som förälder vill åka utan mina barn men inte vill vara utan dem allt för länge. Det finns längre lajv som är uttalat barnvänliga och lajv som är barnvänliga utan att ha gått ut med det som en del av sin profil.
Det finns även lajv som vare sig är barnvänliga eller direkt olämpliga för barn, där det är mer upp till den medföljande föräldern och övriga ansvarstagande vuxna att se till att barnen ändå har en bra upplevelse. På lajven i den senare kategorin kan det vara viktig att som förälder att ta reda på ungefär vad arrangören tänkt sig skall ske under evenemanget och om det är något, men hänsyn tagen till barnet ålder, man bör akta sig för att delta i.

Nu tänker jag mer på när lajv kommer att fungera för mig som familj, dvs att både jag och mina barn kan få roligt. Vilka lajv och kampanjer kommer finnas? Kastaria, dit flera av mina vänner med barn åkt, kör sista delen i sin krönika 2013. Kampanjen Kampen i Ringen har jag inte besökt på flera år men både innan jag fick barn och när jag var där med min äldsta dotter fungerade det mycket bra att ha med sig små barn, och de större barnen integrerades så vitt jag kunde se in  i de berättelser som pågick runtomkring mig. De kanske var satta på undantag, men inte på något sätt som jag såg.

Jag undrar inte bara för min egen del, utan det är som jag skriver i min rubrik. Lajvarna får barn, vi blir en allt större grupp som både är lajvare och har barn och jag hoppas verkligen att det fortsätter finnas lajv att åka på där vi inte sätts på undantag utan ingår i den tilltänkta publiken för arrangemanget. Jag har tidvis fått intrycket att många av de arrangemang som har lite högre krav på utrustnung och där mer satsats på berättelsen och intrigerna på individnivå snarare riktar sig till deltagare som kan sätta sitt övriga liv på paus

För även om jag gärna fortsättningsvis ibland åker på lajv utan mina barn vill jag inte att min hobby ska fortsätta i någon sorts parallell existens där jag inte är mamma. För då kommer det att komma en dag då jag kanske drastiskt måste minska min deltagande.

Annica, jag och min äldsta dotter picnickar i lajvkläder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar