torsdag 6 juni 2013

Jämställdhet i praktiken: Antal timmar med ensamt ansvar för barnen.

Parther leker med barnen.

Det här inlägget utgår från mitt perspektiv. Jag har en manlig partner och vi har två gemensamma barn. Vi har båda fasta anställningar och arbetar 20 timmar i veckan. För att inte hamna i traditionella könsrollsmönster försöker vi arbeta ut praktiska lösningar i vår vardag. Jag hoppas att detta inlägg kan hjälpa andra att tänka över sin arbetsfördelning.

Nu tänkte jag räkna lite på hur mycket tid var och en av oss spenderar med ensamt ansvar för ett eller båda barnen. Både som det ser ut nu och som det är planerat att vi ska ha det i höst, när vårt yngsta barn går in i barnomsorgen. Jag räknar på en standardvecka, utan avvikelser från våra  rutiner. Självklart är det roligt att vara med barnen, vi har valt att få barn, men det är ett ansvar och ett oavlönat arbete.

Nutid
Måndag: Jag borta 7-16:10
Han borta 16:10-18:10

Tisdag: Jag borta 7-16:10

Onsdag: Han bort 7-12:40
Jag borta 12:50-17:10

Torsdag: Han borta 7-17:30

Fredag: Han borta 7-17:30

Partner ensam med ett eller två barn: 22 timmar och 40 minuter.
Jag ensam med ett eller två barn: 28 timmar 10 minuter.

För varje vecka som går utan avvikelse är jag ensam med barnen/har huvudansvar för barnen i 6 timmar mer än honom. På ett år, med fyra semesterveckor då vi är med barnen samtidigt borträknade blir det 288 timmar (6 x 48). Det är tolv dygn. Bara för att vårt schema haltat. Vårt schema haltar för att han har en lång resväg till sitt jobb på ett kontor och jag har kort resväg till mitt jobb inom vård och socialt arbete.

Jag tycker att det är nyttigt med sådana här räkneexempel för att undersöka om vi lever som vi lär och om vi skapat oss det liv vi sagt att vi vill leva. Varför jag kan vara tröttar än honom ibland. Med hjälp av liknande genomgångar har vi i höst kommit fram till följande schema istället. Planen är att barnen ska spendera 6 timmar om dagen i barnomsorgen. Jag har bett om att få lämna tre vardagar och hämta två. Detta på grund av att jag upplevt eftermiddagarna som besvärligast. Nu räknar vi inte på tid borta, utan börjar direkt med antal timmars ensamansvar.

Framtid.
Måndag: Jag 7-9
Han 15-18:10

Tisdag: Jag 15-17:30
Han 7-9

Onsdag: Jag 7-9
Han: 15-18:10

Torsdag: Jag 15-17:30
Han 7-9

Fredag: Jag 7-9
Han 15-16:10

Partner ensam med båda barnen: 11 timmar 30 minuter
Jag ensam med båda barnen: 11 timmar

Score. Han kan jobba 80% och jag kan jobba 90%. Han har dem 30 minuter mer själv på en vecka (enligt schema). Vilket antingen är försumbart, eller helt ok med tanke på hur mycket schemat haltat tidigare samt att han inte varit varit sig gravid, gått igenom en vaginal förlossning eller ammat barnen. Skulle vi använda det här schemat under ett år skulle vi enligt samma uträkning som ovan räkna ut att han har ensamt ansvar för dem 24 timmar, ett dygn mer.

Jag kan säga att detta är en grovt förenklad uträkning. Mina löprundor är inte medräknade, inte heller föreningsaktiviteter utan barnen eller lajv och spelkonvent han eller jag åker på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar