tisdag 14 augusti 2012

Intersektionalitet [Video]

I följande videoklipp tar jag upp att nästan alla lajvare kan finnas något sätt som de avviker från normen. Pausa en stund, frammana din egen bild av den typiske lajvaren. Prova att jämföra den personen mot kategorierna jag håller upp. Men jämför även dig själv.Passade du in i din egen norm? Vem är lajvaren egentligen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar