söndag 11 maj 2014

En post om intresset för transfrågor för mig som ciskvinna.

Det är många av oss som haft ett ideal att leva upp till av den duktiga flickan. Kvinnan eller flickan som alltid gör rätt. Men vi vet inte allt och vi har inte förmåga att göra allt rätt. Att fela är mänskligt.

Dessutom hamnar man ibland i det dilemma som på engelska kallas "Damned if you do, damned if you don't" vilket ofta innebär att det inte finns ett korrekt sätt att handla. Eller att vad som är korrekt beror på vem man talar med. Så fort vi rör oss i det offentliga, där det är lätt för andra att kritisera våra uttalanden eller vad vi gör så riskerar vi att få kritik.

För duktiga flickor är det enormt jobbigt att få kritik. Reaktionen blir ofta känslomässig, vilket inte i sig är fel. Antingen kan man reagera med ilska och slå ifrån sig kritiken, speciellt när man menade väl. Jag brukar försöka ta ett djupt andetag och fundera på om kritiken är välmotiverad, om den handlar om mig egentligen och om jag i så fall behöver modifiera mitt beteende.
Viktigt att tänka på är även var kritiken kommer ifrån. Ofta får jag lägga kritiken i ett sorts mentalt arkiv att gå igenom vid ett senare tillfälle. Att sova på saken är ofta en bra sak.

En grundtanke är att jag inte kan göra alla nöjda. Det ligger inte i min förmåga och det är inte heller önskvärt.

När jag som cis-kvinna skriver om transfrågor, eller när andra kvinnor som är cis gör detsamma, så finns det i alla fall på twitter ett antal transpersoner som är ganska hårda i sin kritik.
Jag försöker lyssna på kritiken, även om det är känslomässigt svårt för mig men nu undrar jag för mig själv vad som är skillnaden mellan att hålla tyst för att man inte ska ta sig tolkningsföreträde och den gamla härskartekniken osynliggörande? Dvs att jag tystnar om transfrågor för att jag inte upplever att jag inte duger som allierad, utifrån ser det ju precis likadant ut som om jag försöker tiga ihjäl hela frågan?

Transsexuella och ickebinära individer är en liten och utsatt grupp i samhället och jag tänker att vi andra bör signalförstärka och synligt stötta dessa även om det då blir fel ibland?

Inser risken att jag ser ut som en stött cis-person nu, men vafan, lite smällar får jag tåla.

När jag satt och tänkte på detta twittrade Maria Ramnehill något bra:


Cis = En cisperson är en person som entydigt är, och alltid har varit, antingen man eller kvinna.
Trans = Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen.
ickebinär = I detta sammanhang alla som inte går att passa in i könsuppdelningen man/kvinna.
Tolkningsföreträde = en person/grupp/ideologisk riktning har förtur på tolkningen av ett avtal eller dylikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar