söndag 2 januari 2011

Svårigheter när jag disskuterar kvinnomisshandel

Så fort jag är med i en debatt som berör partnervåld på något vis är det någon (ofta en självdefinerad antifeminist. Ofta en man) som kommer in och vill underkänna hela debatten för att de anser att debattörerna ej i tillräckligt stor utstäckning tagit upp att det finns män som blir misshandlade av sina kvinnor, också. Detta är ett återkommande fenomen, oavsett

*om det faktumet redan tagit upp.
* Debattörerna använder könsneutrala ord som "partnervåld"(inte kvinnomisshandel), "offret" (inte kvinnan) och "förövaren"(inte mannen).
* Om debatten uttalat handlar just om de situationer där män misshandlar kvinnor och inte är menad att handla om något annat.


Lite bakgrund:
Drygt 80 procent av de personer som anmäls för misshandel mot kvinnor är män. Andelen kvinnor bland de misstänkta har däremot ökat något under de senaste åren. 
  • 29 100 fall av misshandel mot kvinnor över 15 år anmäldes 2009
  • 6 300 personer misstänktes för misshandel mot kvinnor under 2008
- Brottsförebyggande Rådet 
Vad Brå säger här är en stor majoritet av de som gör sig skyldiga till kvinnomisshandel är män. Detta är ett stort och strukturelt problem.

Det betyder inte att jag förnekar att det finns män som blir misshandlade av kvinnor. Det finns dessutom för lite studier om ämnet. Men än så länge vet vi att på tok för många män slår kvinnor de lever i nära relationer med. Dom borde sluta med det.

Det är nämligen så att alla dessa uttalanden kan vara sanna, samtidigt:

* Mäns misshandel av kvinnor är ett stort samhällsproblem.
* Det finns även 1/5 kvinnliga förövare när det kommer till kvinnomisshandel.
* Det finns kvinnliga förövare som misshandlar män i nära relationer.

Det är inte för att jag förnekar att det finns kvinnor som misshandlar män som jag blir irriterad utan för att det känns som att jag inte kan tillåtas att ha en disskussion om hur samhället kan förbättra kvinnor situation (oavsett ämne) utan att någon ska bryta in och beklaga sig om att vi för stunden inte pratar om hur vi kan förbättra livet för män.


Och det är för mig ett symptom på mäns privilegie


/Klart slut.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,