torsdag 6 augusti 2015

Att som feminist hantera att en vän blir utpekad som förövare.

Om din vän försöker bortförklara vad hen gjort.
Läste Setsunas blogginlägg om att som före detta offer för våld i nära relationer bli sviken av nära vänner som identifierar sig som feminister. Vi pratade lite mer om ämnet efter att att jag hade fått en idé och hon uppmuntrade mig att skriva det här på bloggen också.

Så tänk dig att du ser dig som feminist. Kvinnors lika rättigheter. Stoppa våldtäkterna. Stoppa våld i nära relationer. Så har du två vänner, var av den ena är en kvinna och en dag får du veta att den ena vännen gjort någon av de sakerna du är mot, mot henne.

Nu kan en identitetskris slå till.

Kanske just för att du är feminist kan det bli svårare för dig att stötta ett offer.

Du ser dig som feminist. Det är viktigt för dig. Du kanske är känd som feminist i vänskapskretsen.
Du anser att feminister inte kan vara vän med, till exempel en man som fysiskt och/eller psykiskt misshandlat en kvinna han haft en nära relation med. Vilket din vän är utpekad som att ha gjort.

Jag tänker att sättet som den feminist som sviker den som säger att den blivit utsatt, har problem med just den här meningen:

"En feminist är inte vän med en kvinnomisshandlare."

Och om de då är en position där de av (olika anledningar, rimliga såväl som orimliga) inte vill bryta eller avbryta sin vänskap med den som är utpekad som förövare, så löser de dilemmat som följande.

"Jag är feminist."
"En feminist är inte vän med en kvinnomisshandlare."
"Altså är inte min vän kvinnomisshandlare, för om han vore det är inte jag en bra feminist."

Detta beror på att de flesta av oss har svårt att stå ut med tanken på att vi skulle vara dåliga eller mediokra på något som vi ändå anser vara viktigt för oss.Jag skulle föreslå att man istället för om antagandet "En feminist är inte vän med en kvinnomisshandlare" till "En feminist kan vara vän med en kvinnomisshandlare." Till detta vill jag göra tillägget: "men en feminist som är vän med en kvinnomisshandlare kommer att anstränga sig för att förändra sin väns beteende, hjälpa vännen identifiera sina riskfaktorer och hitta sätt som vännen kan fungera bättre i relation till kvinnor. En feminist som är vän med en kvinnomisshandlare godkänner aldrig vännens beteende och protesterar och namnger vännens beteende för att förändra detta till det bättre."

För att detta ska gå att genomföra måste vi erkänna för oss själva att vi själva färgats av vår uppväxt i det nuvarande samhället och därmed har komplexa personlighet och själva har gjort mer eller mindre skadliga saker mot andra. Därför måste vi också erkänna att vi kommer att bygga vänskaper även med andra människor som gjort mer eller mindre skadliga saker mot andra.

Det är dock också så, att även om utpekade förövare behöver vänner så bör de vännerna inte utgöras av hens eventuella offer. Då eventuella offer även behöver utrymme och tid för att läka kan det dessutom ta lång tid av förbättrat beteende innan de ens kan ha gemensamma nära vänner. Den som väljer att fortsätta att vara nära vän med en utpekad förövare måste inse att det för det mesta innebär att motparten kommer behöva fjärma sig. Bara du kan veta vem du helst står närmst de närmaste åren (eller resten av livet beroende på brottets natur).

Även förövare behöver vänner, men det kan inte krävas att offret är en av de vännerna. Inte heller offrets vänner kan, förutom i undantagsfall vara vänner med förövaren.

För många är problemet svårlösligt, de känner att de i teorin gärna vill tro på offer. Men i det faktiska genomförandet blir det svårt för de kan ha haft en massa fantasier om vad _minsann_ skulle göra med en utpekad kvinnomisshandlare. Men de vill inte göra det mot sin vän.

Men en riktig vän hjälper sina vänner hantera sina problem, och det är lättare att hjälpa om man erkänner både att man själv och ens vänner har både goda och dåliga sidor och att det finns möjlighet att det som man inte vill ska vara sant, är sant. Så det modiga kan vara just att ha samtalet med sin vän:

"Du, jag tror faktiskt att du utsatte hen för [kränkning]. Men jag är din vän och jag vill gärna hjälpa dig att inte göra så igen."

och till den som säger sig vara utsatt:

"Du, jag tror dig. Jag kommer forsätta vara vän med hen och se om jag kan göra någon skillnad."

PS: Det finns beteenden som bara god terapi kan förändra, men det kan vara mer motiverande att delta i jobbig beteendeförändrande terapi med stöd från vänner.