söndag 27 december 2015

Ett möjligt lajv 2016 med kvinnor i centrum

Snart nytt år, och vad vill jag då ge er inför 2016, kära läsare?

Jag skulle hemskt gärna vilja arrangera ett lajv för er 2016, ett kvinnocentrerat lajv.
Vad menar jag med kvinnocentrerat? Jo, att lajvet så som det skrivs ursprungligen kvinnofierar det mesta. Att den information som skrivs, görs det utifrån ett grundantagande att det är en kvinna som kommer att läsa texten.

Ett påpekande, transkvinnor är kvinnor.
Ickebinära är inte kvinnor, men en hel del ickebinära har erfarenhet att bli kvinnofierade. Blir det här lajvet av kommer deltagare inledningsvis bli kvinnofierade, men det går självklart bra att anmäla att man som deltagare inte är bekväm med detta.

Det ska bli en intressant utmaning för mig att se hur annorlunda det är att skriva ett lajv som utgår från feminint könande. Lite av ett äventyr. Jag ser både framför mig både det intellektuella arbete, men även konflikter som kommer att uppstå i mötet med andra. För egen del blir det en övning i att bli bättre på att kommunicera.

Så två grundandtaganden för arrangemanget:

  1. Deltagare förutsätts vara kvinnor tills annat meddelas.
  2. Roller skrivs som kvinnor tills annat beslutas. 


Vad gäller tvåan innebär detta alltså att ickebinära och män är välkomna att spela dessa roller som kvinnor även om det kan bli så att vid ev överanmälan kan män nedprioriteras i anmälan. Obs, det är inte säkert att jag väljer något sådant system i slutändan.

Men, vad ska lajvet handla om då? Alternativhistoriskt fantasy där häxor existerar och har deltagit i första världskriget. På grund av krigsbrott som skedde då avtalade ett stort antal nationer att häxor aldrig mer fick användas i krig och när andra världskriget bryter ut väljer sverige att internera alla kända häxor som uppehåller sig inom sveriges gränser vid krigsutbrottet.

Lajvet utspelar sig på en gård där 25 internerade häxor + personal lever sina liv hösten 1941. Till gården anländer så brittiska diplomater för att försöka fastslå om några brittiska häxor är internerade och i så fall föra dem hem. För deltagarna tänker jag mig mycket vardag i en märklig situation. Tvångsarbete, mat i ransoneringstider, rutiner och relationer över alla möjliga gränser.

Värnpliktiga vakterHäxor innan internering