söndag 31 maj 2015

För lajvarrangörer: att täppa igen hålen.

Foto: Sebastian Utbult

Följande inlägg är inte en pik mot arrangörer jag känner, utan inspirerat av mer än en händelse under det senaste lajvåret.

Tänk följande. Du ska arrangera ett lajv och du har personligen en mental lista över individer du inte vill ha på lajvområdet under lajvet eller så arrangerar du för en förening som har en mer officiell lista på varnade eller uteslutna personer. Folk som antingen inte alls får åka på ett av föreningen arrangerade evenemang eller som bara får delta med speciella restriktioner. Det kan handla om en person som inte får dricka alkohol på ett i övrigt alkoholtillåtet evenemang, en person som bara får dela tält med andra av samma kön, en person som måste ha en person med sig under hela lajvet eller en person som inte får röra sig på vissa delar av området eller inte får bära mask eller makeup som förändrar deras utseende.

För att kunna förhindra att en person som inte är välkommen på evenemanget ändå dyker upp eller att en person som bara får delta under restriktioner deltar utan restriktioner så gäller det att ha koll på sina deltagarlistor. Då måste man förstå vem som är vem på en deltagarlista och dessutom se till att samtliga som planerar att komma på lajvet också är med på deltagarlistorna.

Korrekta listor är viktigt av andra skäl, medicinsk beredskap och för räddningstjänst samt av försäkringsskäl. Men nu är min fokus på just när det fattats ett privat eller offentligt beslut att neka eller begränsa någons deltagande.

Två hål jag har upptäckt är det som följer:

  • Personer som byter namn i anmälningsprocessen. Nu menar jag _inte_ trans* som byter namn av det skälet. Jag menar både personer som till vardags går under ett smeknamn vilket alla refererar denna person med som anmäler sig under sitt juridiska namn. Även individer som till vardags använder några av sina juridiska namn men som vet att de har dåligt rykte och anmäler sig till lajv med några andra av sina juridiska namn. Har man uppgifter på en person kan man dubbelkolla deras juridiska namn med birthday.se Med hjälp av den sajten har jag upptäckt två fall av personer som uteslutits ur föreningar som sedan försökt ta sig in med hjälp av två andra juridiska namn, då de har flera.
  • Deltagare som ligger utanför deltagarlistor. Personer som ej anmäler sig i automatiska system och därmed ej kommer med i automatiskt genererade deltagarlistor. Här är det vanligtvis inte meningen! Men som arrangör kan det behövas att man kolla upp om man ha gratisdeltagare i till exempel köksgrupper, logistikgrupper, en kompis kompis, en funktionärs kompis, en person som hjälpt innan lajvet och får gratis lajv som betalning, markägare, markägares släkting osv. Skriv upp de här personerna manuellt, med de flesta uppgifter så att de går att identifiera. Bra att ha både om man tyvärr måste meddela någon att de ej är välkomna, men också bra att kunna identifiera dem om något skulle hända under lajvet. Be gruppledare för b-styrkor och funktionärsgrupper att lämna in kompletta listor på vilka de rekryterat!