torsdag 19 mars 2015

"Får min karaktär chans på din karaktär?" Om sexuella relationer på lajv.

Min vän Johannes och jag. Vi har aldrig lajvar älskare.
Men Johannes såg så chockad ut på bilden att jag ville använda den.


Det händer ibland att jag har utvecklat en karaktär till ett lajv jag ska på och så tänker jag på hur den rollens nära relationer ser ut. Att det skulle vara trevligt om det fanns någon annan roll som skulle spelas på lajvet som betydde något extra för dem. Någon min roll har en relation med. En sexuell relation.

Vilka är fördelarna med att ha en roll som har en närvarande sexpartner på lajvet?


 • Sexualitet är en stor del av många människors identitet och liv, att även ha med det i rollen kan ge en mer komplett person.
 • Att rollens sexpartner/sexpartner är på lajvet kan ge rollen skäl att agera mer.
 • Rollens sexpartner/sexpartners är ytterligare relationer och relationer ger mycket till ens lajv.
 • Förvecklingar kan uppstå när andra roller stör relationen.
 • En positiv sexuell relation kan ge många chanser till positivt spel vilket kan öka kontrasterna på lajvet.
 • En negativ sexuell relation kan ge många chanser till negativt spel vilket kan öka kontrasterna på lajvet.
 • Det ger många chanser för rollen att känna starka känslor, vilket många lajvare tycker om.
 • Triangeldraman kan vara roliga.
 • Ibland går relationen och dess natur stick i stäv med den moral ens roll eller rollens omgivning har och då har man blandat in sig en dramatisk förveckling som kan bli givande.


Så då behöver jag skaffa mig en spelare som skulle vara ok med att spela på en sådan relation. På lajv använder man för det mesta olika representations-tekniker för att markera att ens roller genomför en sexuell handling på lajvet. Eller så går man helt enkelt ur roll och kanske byter några ord om vad de gjort tillsammans under tiden borta från de andra. Jag kan berätta mer om olika tekniker för att simulera sex i något annat inlägg. Då det inte involverar riktigt sex borde det inte vara så pinsamt att fråga någon annan.

Men det verkar det vara ändå.

Jag har pratat med ganska många människor om detta, både ansikte mot ansikte, på telefon och via olika facebookgruppen. Ett problem som då kom ut i ljuset var att flera män som vill "göra rätt" sa att de helst inte frågar kvinnor om deras karaktärer kan ha en relation av sexuell natur. För några män handlar det om att inte vilja bli sedda som så kallade Creeps/creepers och för några att man var rädd att frågan skulle försätta den tillfråga kvinnan i en obekväm situation. Några få sa att det var för att de var blyga eller att man var rädd för att få ett nej.

För egen del spelar också kön in. Jag har inga problem med att fråga kvinnor, både kvinnor jag känner väl och kvinnor jag mest är bekant med men som jag någon gång tänkt att jag skulle vilja lajva mer med. Det brukar dessutom gå väldigt bra när vi väl är på lajvet och spelar på den sexuella relationen också. En person som jag såg som man beskrev samma sak när han närmade sig andra män, att han inte oroade sig så mycket då.

Men det är alltid lite knepigt för mig att fråga män. Det är oftare jag som frågar än som blir tillfrågad. Jag kan bara ha teorier om varför det är så. Det kan ha att göra med att jag ganska framåt och oblyg kring många ämnen andra finner jobbiga att prata om. Men jag tror också att det kan finnas lajvande män som tror att jag skulle bli förolämpad av frågan på grund av att jag är feminist. Det blir jag inte, antagligen skulle jag bli smickrad, så länge som det var helt ok för mig att tacka nej utifrån min egen inställning samt vad jag tänkt kring karaktären jag ska spela. Sen finns det folk jag absolut inte vill ska fråga mig, men de vet vilka de är. Att jag bråkat med någon över till exempel internet behöver inte heller vara ett hinder. Just att spela på positiva relationer till varandra, till exempel att ens roller skulle göra vad som helst för att rädda den andre från fara kan ha en definitivt läkande effekt även på ens verkliga relation.

I samtalen framkom det att man både kan fråga/behöva fråga innan lajvet men att situationen  även kan behöva tas upp under pågående lajv (ganska mycket för att kolla vad det är för typ av relation man egentligen spelar). Flera berättade att det hade varit en stor grej den dagen de insåg att det var helt ok att bryta spelet en kortare eller längre stund och ställa dessa frågor för att ta reda på vad den andre ville. Andra vill helst bara spela förberedda och genomövade sexuella relationer just för att de finner det störande att bryta spel just för att förhandla om samtycke, så om de ej har förberett något så väljer de hellre att avstå eller hålla "relationen" mycket platonisk. För flera personer jag pratade med var det väldigt viktigt att veta vad den andre personen tänkte och kände om det hela, oavsett vem av dem som tillfrågat vem. Man ville inte ha några dolda intentioner. För mig som konsekvensetiker är detta mindre viktigt, jag bryr mig mindre om vad den andre tänker och tycker så länge de mår bra av det och behandlar mig bra ur spel.

Efter att man ställt frågan och fått ett jakande svar talades det om att det kan vara väldigt viktigt att förhandla om gränssättningar. Då kan man prata om det på olika sätt.


 • Börja med vad man själv skulle känna sig bekväm med. "Du får gärna krama mig och smeka min rygg"
 • Börja med att fråga vad den andre skulle känna sig bekväm med. "Är det ok med kyssar med stängd mun?"
 • Börja med att fråga vad den andre inte är ok med. "Finns det något jag absolut inte får göra?"
 • Börja med att berätta vad man själv inte är bekväm med. "Du får inte röra min hals, den är känslig"
Det var även män och kvinnor jag talade med som avstår den här typen av relationer. Varför det då? Det finns flera olika typer av skäl.

 • Som ovan, killar ville inte riskera att bli sedda som ett creep.
 • Det är en jobbig fråga att få nej på.
 • Ointresse, man är inte intresserad av sådana relationer på lajv.
 • Man har en partner utanför lajvet som inte är bekväm med att man spelar sådana relationer och man respekterar det.
 • Både män och kvinnor var rädda att den andre skulle missförstå frågan.
 • Främst kvinnor var rädda för eventuell ryktesspridning om att man skulle ha en äkta sexuell relation eller att man kanske ville ha en sexuell relation.
 • Både kvinnor och män som bara ville fråga motparter som de kände en viss kemi med hade funderingar på om de egentligen var helt ok med att de gjorde urvalet så. De kände att de diskriminerende.
 • Sen kanske man hittills aldrig mött en lajvare man vill spela en sexuell relation med.
Hur som helst, ett spännande ämne som vi kanske återkommer till i framtida inlägg. Jag ser gärna att både män kvinnor och ickebinära funderar på om det här är något som skulle passa dem, samt hur det skulle göra för att i så fall få tag på någon att spela med. Hur de sedan skulle göra för att förhandla om vad som är önskvärt respektive inte önskvärt spel och hur de sedan gör. Men om man nu vill ha den här typen av spel så är det väl värt att öva på att fråga på ett sätt som ändå sätter andra personer i en position att det känns ok både att svara ja och nej. Jag tycker det är synd att flera män som ändå tyckte att det kunde vara givande inte alls vågade fråga. Att fråga på ett respektfullt sätt är inte förtryck.

Men är du äldre kanske du inte ska fråga någon som är mycket yngre, detta gäller speciellt äldre män, då vi lever i ett patriarkat.

måndag 16 mars 2015

Helgseminatiet Arrangera Tryggt har varit.Förra helgen, 7-8 mars arrangerades Arrangera Tryggt i Västerås. Jag fick den stora äran att inledningstala.

Såhär stod det i inbjudan

"Varmt välkommen till ett helgseminarium i samarbete med Sverok, Medeltidsveckan och Studiefrämjandet, om hur vi som arrangerar lajv och medeltidsfestivaler kan maximera deltagarnas trygghet.
Under 2014 har det börjat pratas offentligt om övergrepp och gränsöverskridanden som skett under lång tid i lajv- och medeltidssverige, från sexuella trakasserier till våldtäkter och mordförsök (läs mer här:http://spelkult.se/vittnesmal/). Många arrangörer har reagerat starkt på detta. Man har ofta inte vetat om vad som pågått, och vill nu göra allt man kan för att konkret göra arrangemangen bättre och tryggare. Hur kan vi minska riskfaktorerna? Hur ska vi bemöta den som ber om hjälp? När får vi ingripa om vi misstänker att någon deltagare far illa?
Samtidigt uppstår svåra situationer när människor vågar berätta vad som hänt och ibland även namnge sina förövare: Hur ska jag som arrangör bära mig åt om jag själv eller andra vill porta en deltagare som betett sig illa tidigare? Vad är lämpligt, och var går de lagliga gränserna?"
Varmt välkomna önskar vi i projektgruppen!
Erik Holst
Mimmi Melkersson
Teresa Axner
Jag var bara lite nervös innan jag gick upp. Projektgruppen hade bara bett mig att berätta om facebookgruppen Larp Women Unite och själva nedtecknandet av föreläsningen hade jag gjort på tåget på väg dit. Öppningstalet/föreläsningen fick ett gott mottagande och folk uppskattade vad jag har kommit fram till. Det var även föreläsningar av RFSU och av kvinnojouren TROTS.
Över huvud taget var hela helgen väldigt givande och jag fick flera nya och hoppingivande kontakter. När vi strax innan vi skulle skiljas åt skulle säga vad jag kände sa jag att det kändes skönt att lämna allt mitt arbete mot övergrepp inom min hobby "vidare".

Jag hoppas att det blir en fortsättning på Arrangera Tryggt för att förvalta det arbete som har gjorts och för att bygga ett stabilt fundament att stå på.