fredag 8 mars 2013

Föreläsning på Prolog: Etnicitet och Lajv

En efterlängtad föreläsning med bland annat min mycket goda vän och bloggare Anna. Föreläsningen filmas och kommer att finnas tillgänglig online. Länk bör finnas tillgängligt på Prologs hemsida.

Ämnen som avhandlas är till exempel:

* off-fördomar inlajv.
* folk spelar rasist mot en mot ens vilja.
* inlajvsraser - kulturer

Att begränsas till att i vissa fall bara få spela lågstatusroller medan högstatusroller enbart spelas av vita. Om diskriminering ska ske, gör det enligt faktorer som bara finns inlajv.

Exempel 4: Hantering av problemet.

Andra lajvares reaktioner på att Anna har spelat syskon både med vita och med en ickevit person. Hon berättar om kommentarer hon har fått. Svårigheten om att få bli sedd som en helt vanlig roll, kanske en bybo. Utan att avkrävas en förklaring om var rollen "kommer ifrån".

Eva och Anna berättade även om olika strategier de tagit till för att hantera andra lajvares eventuella sunkighet.

Vi i publiken fick sedan en chans att komma med konstruktiva förslag som flyttade ansvaret mer till arrangörer och andra.

Del två av föreläsningen handlade om mentaliteten/fördomarna. Eva tog upp vithetsnormen, där de som inte är vita ställs till svars och ifrågasätts och måste bevisa att de är "vanliga".

Några nya exempel:

* Hård jargong med rasistiska undertoner.
* Alibiargumentet. "Men jag har en vän som är blatte och hen tycker att jag får säga såhär". Eller tycker såhär. Eller känner såhär. Det har även förekommit att lajvare använt Anna som alibi och sagt att hon okat beteenden hon aldrig sagt något om.
* återigen off-fördomar, om att Eva skulle vara bra på Karate, Anna på Magdans.
* Vad bra du spelade Viking, jag märkte inte att du är blatte.
* Vad bra du var på magdanskarate, det är för att du är blatte.

4 tips

1. Var lyhörd
2. Skilj på in och off.
3. Se oss som individer.
4. Var medveten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar